เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 101

สดุดี​ 121

1 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา

ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน?

2 ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

3 พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม

พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป

4 ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล

จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา

5 พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน

พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน

6 ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน

หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน

7 พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น

พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน

8 พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน

ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์

ข้อคิด

มีคำถามหนึ่งที่คนทั่วไปมักถามว่า ใครเป็นคนสร้างโลกนี้  และจะตอบกันว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้าง

** เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็กล่าวว่า..ธรรมชาติลงโทษ

เพราะเหตุที่มนุษย์หาคำตอบไม่ได้ว่าโลกนี้มาจากไหน จึงเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมชาติ

เช่นเดียวกันจากพระธรรมตอนนี้มีคำถามที่ถามว่า..

ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน

คำตอบคือ ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก..

     และสัญญาที่จะปกป้องดูแลคนของพระองค์ทุกคน

โลกของวันนี้  มีเรื่องที่เป็นคำถามได้เสมอแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

บทความก่อนหน้านี้100 มีคาห์​ 7:1-3,18-20
บทความถัดไป102 โรม​ 12:9-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่