เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 52

สุภาษิต​ 14:29-35

29 คนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก

แต่คนที่โกรธเร็วก็ยกย่องความโง่

30 จิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง

แต่ความอิจฉาทำให้กระดูกผุ

31 ผู้กดขี่คนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขา

แต่ผู้เมตตาคนขัดสนก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์

32 คนอธรรมถูกคว่ำลงตามกรรมชั่วของเขา

แต่คนชอบธรรมมีที่ลี้ภัยเมื่อเขาตาย

33 ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจ

และปัญญาเป็นที่ประจักษ์แม้ในความคิดของคนโง่

34 ความชอบธรรมย่อมเชิดชูประชาชาติ

แต่บาปเป็นสิ่งที่น่าอายมากแก่ชนชาติ

35 ข้าราชการที่ฉลาดย่อมได้รับความโปรดปรานจากพระราชา

แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกแก่ผู้ที่ประพฤติน่าอับอาย

ข้อคิด 🌿🌿

  พระคัมภีร์ยืนยันว่า พระเจ้าสนใจทุกเรื่องในชีวิตของเรา

พระองค์ทรงประทานพร เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์

🎉 แนวคิดดีๆเป็นพร  น่าเชื่อถือที่สุดอยู่ในพระคำนี้แล้ว

🎆🎆แต่ถ้าชีวิตนี้ จะชื่นชมยินดีกับวัตถุสิ่งของในโลกมากกว่าชื่นชมยินดีในพระเจ้า

🌟 คิดแบบนี้ก็ยากที่จะ เกิดสันติสุขในชีวิต  ภายนอกดูเหมือนโต แต่ภายในนั้นไม่แข็งแรง

บทความก่อนหน้านี้051 สดด23:1-6
บทความถัดไป053 สดุดี​ 32

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่