เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 46

มาระโก​ 10:17-31

17 เมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้น มีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์ คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่า

     อาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร ถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์?”

18 พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คำว่าประเสริฐทำไม? ไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียว

19 ท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคน ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ห้ามลักทรัพย์  ห้ามเป็นพยานเท็จ ห้ามโกงเขา

     จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า’ ”

20 คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็ก

21 พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้น ทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่ง

     จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้กับคนยากจน ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงกลับมาติดตามเรา

22 เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น ใบหน้าของเขาก็สลด แล้วออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจำนวนมาก

23 พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆ แล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ

24 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำของพระองค์ แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่า

     ลูกเอ๋ย [สำหรับคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติ] การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ

25 อูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า

26 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง พูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้?”

27 พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้

     แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง

28 เปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แน่ะ ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มา

29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ใครก็ตามที่สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง

     หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเรา

30 คนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูก และไร่นา

     พร้อมการข่มเหงด้วย และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์

31 แต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก

ข้อคิด 🌟🌟

จะเป็นเรื่องผิดพลาดทันทีเมื่อผู้เชื่อวางใจในทรัพย์สินเงินทองมากกว่าวางใจในพระเจ้าพระเยซูทรงรู้ใจของคนที่เป็นเศรษฐี

* พระองค์ตรัสว่า คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนา

🌏🌏เงินทองในโลกนี้เพื่อชีวิตในโลกนี้

แต่รางวัลที่พระเจ้าตอบแทนให้ ทั้ง เพื่อโลกนี้และชีวิตหลังความตาย

วันนี้คงไม่ถามว่าชีวิตคุณได้มุ่งมั่นแค่ไหน

  แต่อยากรู้ว่าคุณได้มุ่งมั่นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือไม่

บทความก่อนหน้านี้045 กิจการ 1:15-26
บทความถัดไป047 :1 พงศ์กษัตริย์​ 19:9-13

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่