เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : กิจการ 2:1-12

เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน

ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น

และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน

พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด

มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้า มาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

เมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมา และฉงนสนเท่ห์เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัว

เขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แน่ะ คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ?

ทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา?

ซึ่งเป็นชาวปารเธีย ชาวมีเดีย ชาวเอลาม และเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย อยู่ในแคว้นยูเดียและ

    แคว้นคัปปาโดเซีย อยู่ในแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชีย

๑๐ อยู่ในแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลีย เป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน

   เป็นคนที่มาจากกรุงโรม

๑๑ ซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีตยิว และเป็นชาวครีตและชาวอาระเบีย เราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่

      ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง

๑๒ พวกเขาจึงประหลาดใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่านี่อะไรกัน?”

ข้อคิด

พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อในวันเพนเทคอส ด้วยฤทธิ์เดชและหมายสำคัญ ผ่านการพูดภาษาอื่นๆ

การอัศจรรย์นี้ ได้เพิ่มพูนความเชื่อและความร้อนใจในการติดตามพระเยซูคริสต์

“ฉะนั้นชีวิตที่ได้ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ย่อมแตกต่างกว่าเดิม”

    รักพระเยซูมากขึ้น

    หิวกระหายพระคำพระเจ้ามากขึ้น

    อดใจไม่ได้ที่จะเป็นพยานถึงความจริงของพระเจ้า

    ชีวิตใหม่ที่มีธรรมชาติเกลียดชังความบาป

🌟 วันนี้เราพูดกันมากเรื่องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทั้งหมายสำคัญอัศจรรย์และรูปแบบการแสดงออกต่างๆ

  แต่บทสรุป ที่ชัดเจนที่สุด  คือคุณเหมือนพระเยซูมากขึ้นหรือเปล่า? 💒

บทความก่อนหน้านี้019 เอเฟซัส  6:16-20
บทความถัดไป021 สุภาษิต 11:23-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่