กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 14 เม.ษ. 2020

2พกษ6:1-7 อัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่ออะไร?

1. เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้า  

2. เพื่อสนับสนุนคนของพระเจ้า

การอัศจรรย์ : หัวขวานลอยน้ำ

1พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลีชาว่าดูซิ สถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไป 2ขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะ” 3แล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไป” 

4ท่านก็ไปกับเขาทั้งหลาย และเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดน เขาก็ตัดต้นไม้ 5ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่ หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำ และเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้ว นายข้า ขวานนั้นข้าขอยืมเขามา” 6แล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหน?” เมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้ว ท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่น ทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมา 7และท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาซิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้

เอลีชาเป็นผู้เผยวจนะ ที่รับฤทธิ์เดชสืบทอดตำแหน่งต่อจากเอลียาห์ 2พกษ2:9 เมื่อข้ามไปแล้ว เอลียาห์พูดกับเอลีชาว่าท่านอยากให้เราทำอะไรให้ ก็จงขอเถิด ก่อนที่เราจะถูกรับไปจากท่านและเอลีชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชของท่านสองส่วน

พระเจ้าใช้ท่านตอนเริ่มต้นรับใช้ในการเผยวจนะและช่วยอิสราเอลฝ่ายเหนือให้กลับมาหาพระเจ้าสมัยกษัตริย์โยรัม ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกี่ยวข้องกับกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ฝ่ายใต้

2พกษ3:1โยรัมพระราชโอรสของอาหับทรงครองอิสราเอลในกรุงสะมาเรีย ในปีที่ 18 ของรัชกาลเยโฮชาฟัทพระราชาแห่งยูดาห์ และทรงครองราชย์อยู่ 12 ปี

เอลีชามีส่วนสำคัญเผยวจนะทำให้มีชัยชนะในสงครามกับโมอับ 2พกษ3:14-19 ทั้งที่เวลานั้นดูเหมือนเสียกำลังใจเพราะจะพ่ายแพ้สงคราม

เอลีชาทำอัศจรรย์มากมายก่อนจะมาถึงบทที่ 6 นี้ การอัศจรรย์ส่วนใหญ่ของเอลีชาเป็นสิ่งที่ทำเพื่อผู้อื่น เพื่อครอบครัวผู้รับใช้ เพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ มีเพียงตอนเริ่มรับใช้โดนเด็กๆล้อเลียนว่าหัวล้าน ท่านจึงแช่งเด็กที่ล้อเลียน 2พกษ2:24 หมีตัวเมียสองตัวฆ่าเด็กไป 42 คน

การอัศจรรย์ก่อนจะมาถึงบทที่ 6 นี้ ส่วนใหญ่ ท่านทำอัศจรรย์โดยลำพัง โดยตัวท่านเอง ทีมงานของท่านยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ผ่านการเผยวจนะ

แต่การอัศจรรย์บทที่ 6 ครั้งนี้มีผลต่อการสร้างคนของท่าน โดยการเตรียมสถานที่รองรับทีมงานจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องเตรียมทรัพยากรในการก่อสร้าง คือ ต้องหาไม้จำนวนมากมาสร้างที่พัก ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ คือ ขวาน แต่อุปกรณ์สูญเสียไปทำให้การหาไม้มีปัญหา เพราะขวานจมน้ำ

แต่เอลีชาโยนไม้ลงไปในน้ำเพื่อให้ขวานลอยขึ้นมา เป็นการแก้ไขปัญหาโดยอัศจรรย์ เป็นอัศจรรย์ที่เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก แต่อัศจรรย์ของเอลีชาครั้งนี้มีผลต่องานของพระเจ้าอย่างมากมายหลังจากเหตุการณ์หัวขวานลอยน้ำนี้ วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ ผ่านหัวข้อคำเทศนา

2พกษ6:1-7 อัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่ออะไร?

1. เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้า (1-2)

1พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลีชาว่าดูซิ สถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไป 2ขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะ

ภาษาเดิมบอกว่าพวกบุตรชายของพวกผู้เผยวจนะรูปไวยากรณ์บอกว่าเป็นพหูพจน์ มีมากกว่าหนึ่งคน

การสร้างสถานที่อาศัยเป็นภารกิจจำเป็นสำคัญในเวลานั้น ก่อนหน้านั้นเอลีชาเริ่มรับใช้ด้วยลำพังตนเองสถานที่อาศัยยังไม่จำเป็นมากนัก แต่ครั้งนี้เขากำลังมีทีมงานที่ต้องสร้างชีวิต พวกเขาจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ปัญหาคือ สถานที่อาศัยนั้นเล็กเกินไป หมายถึง แคบ แน่น

เมื่อทีมงานมาขออนุญาตท่านในการสร้างที่อาศัย เอลีชาเห็นด้วย ทำให้ท่านต้องช่วยสนับสนุนให้งานของพระเจ้า สำเร็จ และพระเจ้าก็ทำอัศจรรย์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างที่อาศัยนี้ ด้วยการแก้ไขปัญหาขวานจมน้ำให้

อัศจรรย์ของเอลีชาเมื่อท่านเริ่มต้นรับใช้ ท่านทำโดยลำพังตัวท่านเอง แต่เวลานี้มีทีมงาน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญ นี่เป็นงานของพระเจ้า ต้องการทรัพยากร ต้องการเครื่องมือ  เราเห็นว่าเกิดปัญหาในการทำงาน คือ ขวานจมน้ำไป  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆมากไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่พระเจ้าทำอัศจรรย์ใหญ่โตแก้ไขปัญหาเล็กๆ

ความจริงเขาสามารถหาขวานด้ามอื่นมาใช้แทนขวานด้ามที่จมน้ำก็ได้ ไปซื้อมาใหม่แทนที่ยืมมาก็ได้ ใช้อุปกรณ์อื่นแทนขวานก็ได้เช่น เลื่อย หรือสลักมีดไม่ต้องเสียเวลาในการงมขวาน หรือมารบกวนอาจารย์ด้วยเรื่องเล็กน้อย

แต่เอลีชาทำอัศจรรย์ให้ขวานลอยน้ำขึ้นมา อัศจรรย์ที่ชนะแรงโน้มถ่วงแสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนภารกิจสร้างที่อาศัยนี้ พระเจ้าสนับสนุนงานของพระเจ้า

อัศจรรย์ครั้งนี้ทำให้ทีมงานมีความมั่นใจในภารกิจการสร้างที่พักเพื่อสร้างคนมากขึ้น ทีมงานมีความมั่นใจในผู้นำที่พระเจ้าใช้ เมื่อเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านเอลีชา พระเจ้าสนับสนุนพันธกิจของพระองค์ งานของพระองค์

สาวกของพระเยซูคริสต์เชื่อวางใจในพระองค์มากขึ้น เมื่อเห็น อัศจรรย์

ยน2:11หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี และทรงแสดงพระสิริของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์

ยน2:23ขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกานั้น มีคนจำนวนมากวางใจในพระนามของพระองค์ เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำ

พระเยซูคริสต์สนับสนุนสาวกของพระองค์ โดยการแก้ไขปัญหาให้พวกเขาเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว

ยน6:14 เมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำ พวกเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นที่จะมาในโลก

เปโตรไปจับปลาในทะเล เพื่อนำเหรียญมาชำระค่าเข้าพระวิหาร นี่เป็นการอัศจรรย์มากกว่าการให้ขวานลอยขึ้นมาจากน้ำเสียอีก

แต่ขอให้เราระมัดระวังการอัศจรรย์ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะจะล่อลวงคนของพระเจ้าให้หลงไป

มธ24:24 เพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้

คำถาม : เวลาที่เราเจอปัญหาฝ่ายกายภาพในการทำงานพระเจ้า เจอปัญหาเรื่องคน เรื่องสมาชิก เราควรทำอย่างไร?

คำตอบ : เราควรจะเปิดช่องสำหรับการอัศจรรย์ของพระเจ้า ด้วยการใช้ความเชื่อ ด้วยการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า ด้วยการแสวงหาพระเจ้า

เงื่อนไขของการได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าในตอนนี้ คือ การดำเนินชีวิตกับพระเจ้า  อยู่ในการรับใช้ทำงานของพระเจ้า ในแผนการของพระเจ้า  ให้การเกิดผลเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

2. เพื่อสนับสนุนคนของพระเจ้า (3-7)

3แล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่า เราจะไป” 4ท่านก็ไปกับเขาทั้งหลาย และเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดน เขาก็ตัดต้นไม้ 5ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่ หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำ และเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้ว นายข้า ขวานนั้นข้าขอยืมเขามา” 6แล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหน?” เมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้ว ท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่น ทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมา 7และท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาซิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา

เอลีชาไปกับทีมงาน อยู่กับทีมงาน เมื่อพวกลูกศิษย์เขาทำงานพระเจ้าในการสร้างที่อยู่อาศัย เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ขวานจมน้ำ สำหรับคนที่ทำขวานจมน้ำเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเขามากๆ เพราะเขาขอยืมมา จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของที่ให้ยืมมา

เอลีชาในฐานะผู้นำของลูกศิษย์ท่านก็ร่วมรับผิดชอบด้วย เอลีชาไม่ได้เป็นคนทำขวานตกน้ำ แต่ภารกิจงานของพระเจ้าในการก่อสร้างนี้ ท่านอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ท่านมาอยู่ด้วยกับลูกศิษย์ช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจึงร่วมแก้ไขปัญหาด้วย

พระเจ้าจึงสนับสนุนคนของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน แต่ละสมาชิกทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจความรับผิดชอบต่อกันและกัน เราทุกคนมีบทบาทหน้าที่ เราทุกคนต้องมีความร่วมมือกันและกัน เพื่อจะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จ

การที่พระเจ้า สนับสนุนผู้นำ ก็ทำให้ผู้ตามได้รับการอวยพร

การที่พระเจ้าสนับสนุนภารกิจ สนับสนุนงานของพระเจ้า ทีมงานก็ได้รับการอวยพรผ่านผู้นำที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเช่นกัน

หากทีมงานไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอลีชาในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในเวลานั้นอย่างดี พวกเขาอาจจะไม่มาหาเอลีชา พวกเขาจะไม่มารายงานผู้นำ ไม่มาปรึกษาหารือกับผู้นำ แต่พวกเขาจะเลือกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกำลังของตนเอง ด้วยประสบการณ์ของตนเอง

ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ทีมงานอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็ได้ พวกเขาก็อาจจะไปซื้อขวานมาใหม่ก็ได้  พวกเขาไปหาคนดำน้ำเก่งๆ มางมขวานก็ได้ น้ำอาจจะไม่ได้ลึกมากมาย ไม่เกินความสามารถที่จะงมหาเองได้ แต่ถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาจะไม่เห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าก็ได้ เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็ได้

เราควรจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ขวานจมน้ำ และขวานลอยน้ำในครั้งนี้ งานของพระเจ้าต้องการทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือทีมงาน ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ต่อกัน ความรับผิดชอบต่อกัน ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อกัน จะทำให้เกิดการร่วมมือกัน และทำงาน ทำพันธกิจของพระเจ้า สำเร็จได้ตาม พระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์จะทรงสนับสนุนคนของพระเจ้า 

คำถาม คือ เมื่อเราทำงานของพระเจ้าเราสูญเสียอะไรไปบ้าง

คำตอบ คือ เราต้องการอัศจรรย์อะไรบ้างในการสนับสนุนงานของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์เพื่อสนับสนุนสาวกให้มีความมั่นใจในพระองค์ ครั้งแรกเพื่อเรียกพวกเขาเป็นสาวก ครั้งที่สองเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากตายเพื่อให้เขาทำราชกิจของพระองค์

ลก5:1-11 พวกเขาจับปลาทั้งคืนไม่ได้ แต่พระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์ให้เขาจับปลาได้เต็มเรือ พวกสาวกตัดสินใจติดตามพระองค์ไปทันที

ยน21:1-14 หลังจากพระองค์เป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ไปตามเหล่าสาวก ทำอัศจรรย์อีกครั้งให้พวกเขาจับปลาได้  พวกสาวกตัดสินใจรับใช้ราชกิจของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

พระเยซูคริสต์รับรองการรับใช้ของสาวกโดยการทำอัศจรรย์ อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การที่คนบาปกลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้า

มก16:20 พวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขา ด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน]

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

รายการอ้างอิง

https://biblehub.com/commentaries/2_kings/6-1.htm

https://www.studylight.org/commentary/2-kings/6-1.html

บทความก่อนหน้านี้กท5:22-25 ตอนที่ 4 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
บทความถัดไปร่วมมือกัน(ทำให้ดีขึ้น)ดีกว่าแตกแยกกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่