หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาใหม่ 2คร5:17 ชีวิตถูกสร้างด้วยความสัมพันธ์

2คร5:17 ชีวิตถูกสร้างด้วยความสัมพันธ์

3507
0
picture of small bud growing in spring with different stages

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า อา 7 เม..19

คริสตจักรอันติโอเกียสวนมะลิ

2คร5:17 ชีวิตถูกสร้างด้วยความสัมพันธ์

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

เรามีเวลามาคริสตจักรระหว่างสัปดาห์บ้างไหม หรือเรามาคริสตจักรเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว อย่างไรก็ดีขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระคริสต์ ตลอดเวลาตลอดทั้งวันในพระคริสต์

ตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อ เราถูกสร้างใหม่ จะไม่มีการสร้างชีวิตใหม่ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ถ้าเราสัมพันธ์แต่พี่น้องเราอาจถูกสร้างได้ระดับหนึ่ง แต่วันหนึ่งเมื่อเราสะดุดพี่น้องของเรา เราอาจจะไม่ยอมรับการสร้างชีวิตต่อไป แต่ความจริงแล้วชีวิตในพระคริสต์ จะถูกสร้างอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเราถูกสร้าง สิ่งสารพัดเก่าๆล่วงไป เราต้องเข้าใจว่ากระบวนของการ สร้างเกิดจากความสัมพันธ์การมีชีวิตกับพระคริสต์ การสร้างเป็นเรื่องของกระบวนการ  มีการเริ่มต้น มีการเจริญเติบโต มีการพัฒนา มีการเติบโตในแต่ละช่วง เราต้องรู้ว่าอะไรไม่ดีในชีวิตที่ล่วงไป และอะไรเป็นส่ิงที่ดี เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น

ส่ิงเหล่านี้ถูกพัฒนาจากการมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง ชีวิตเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนา ชีวิตจึงถูกสร้างให้เจริญเติบโตขึ้น

พระธรรม 2คร5:17 เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า คำว่า ภาพรวมในที่นี้ของผม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระคริสต์ในลักษณะต่างๆตามที่สำแดงไว้ในพระคัมภีร์

กระบวนการของความสัมพันธ์ในการเสริมสร้าง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในแต่ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นอย่างไร  ตัวอย่าง หากพระคริสต์เป็นเจ้าบ่าว คริสตจักรเป็นเจ้าสาว อวัยวะในพระกายกับศรีษะของกาย (อฟ5:23),  เราเป็นแกะ พระเยซูเป็นผู้เลี้ยง (ยน10:11-15) กระบวนการ สร้างของแต่ละความสัมพันธ์ก็มีความแตกต่างกัน เราเป็นแขนงพระเยซูเป็นเถาองุ่น แขนงต้องสัมพันธ์สนิทติดกับเถาองุ่น (ยน15:5)เป็นต้น

คริสเตียนเป็นชีวิตที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ไม่ใช่ความรู้  พระเจ้าสร้างเราในทุกๆวัน การสร้างเกิดขึ้นในทุกด้าน เราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบวันจันทร์เป็นแกะ วันอังคารเป็นแขนง หมายความว่าในทุกๆวัน เราดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในหลายๆแบบของความสัมพันธ์ทุกอย่างร่วมไปกับพระเยซูคริสต์

เราต้องเข้ามาทำความเข้าใจกับพระเยซู จากพระคัมภีร์ เพื่อจะให้กระบวนการสร้างใหม่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างแท้จริง ในทุกๆความสัมพันธ์มีการพัฒนาคู่อยู่กับความสัมพันธ์ด้วยในทุกรูปแบบ เช่น

ยน15:1-2เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 2แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น 

แขนงทุกแขนงอยู่ภายใต้เถาองุ่นคือในพระเยซู พระเจ้าพระบิดาจะดูแลรักษาทุกคนตามคุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซู พระเยซูไม่ได้เป็นผู้สร้างเราแต่พระบิดาเป็นผู้สร้าง วัดคุณภาพความสัมพันธ์กันตรงที่การติดสนิท

ข้อ 5 เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

คำว่าติดสนิทสะท้อนคุณภาพการมีความสัมพันธ์กับพระเยซู ติดสนิทจะเกิดผลมาก การเกิดผลมาจากการเสริมสร้างของพระเจ้า  เพราะพระบิดาทำให้เกิดผลมาก ถ้าไม่ติดสนิทก็ไม่ถูกพัฒนาชีวิต ถูกตัดทิ้งเพื่อรอจะเอาไปเผาไฟข้อ 6

ถ้าเราดูเรื่องแกะกับผู้เลี้ยง กระบวนการสร้างชีวิตเกิดจากการที่ แกะไว้วางใจผู้เลี้ยง ทำให้เกิดการสร้างชีวิตแกะ ขอให้แกะเดินตามผู้เลี้ยงอย่างเดียวปลอดภัยแน่นอน แม้มีหมาป่าแต่ไม่อันตราย แกะมีหญ้ากินแน่นอน ถ้าเดินตาม

ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นแขนงหรือเราเป็นแกะ ขบวนการสร้างชีวิตไม่เกิดแน่นอน คนที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างผิวเผินจะไม่ถูกสร้าง พระเจ้าก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตเกิดผลได้ แม้ว่าจะเชื่อมานานแล้วก็ตามจะไม่มีผลอะไร

ผมเดินทางมาเทศน์ที่คริสตจักรอันติโอเกียโดยลงรถยนต์จากหัวลำโพงเพื่อต่อมอเตอร์ไซต์รับจ้างเพื่อจะไปคริสตจักร วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่มีคริสตจักร ที่สวนมะลิ ทั้งๆที่ตั้งมา 50 กว่าปีแล้ว สุดท้ายอาจารย์พาไปเองแล้วมอบใบปลิวให้ที่หน้าคริสตจักร ขอให้คริสตจักรมีผลต่อชุมชนรอบข้าง

สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วต่อให้แต่งงานกันมาหลายปี แต่ถามว่ารู้จักกันมากพอหรือไม่ บางครั้งมีพูดให้โกรธบ้าง มีทำให้ไม่พอใจบ้าง บางคู่แต่งงาน25 ปีไปแล้ว ก็อาจจะไม่รู้จักกันอย่างลึกซึ้งก็ได้ เพราะถ้ารู้จักกันดีก็จะไม่สร้างปัญหาให้กันและกันแต่ทำให้เข้าใจกันรักกัน มีความสุขมากขึ้นต่างหาก

พระเยซู เราต้องเข้าถึงพระทัย จิตใจของพระเยซู ได้ การสร้างมาจากพระเจ้าพระบิดา

รม8:15-17 เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบา (พ่อ)”16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า 17และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย

ความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระบิดากับผู้เชื่อในฐานะลูก ผ่านทางพระเยซู โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อเป็นทายาท เพราะมีความสัมพันธ์กับพระพระเยซู คริสต์ กระบวนการสร้างที่เข้ามาในชีวิต บางครั้งทำให้เราทนทุกข์กับพระคริสต์ เมื่ออยู่ในโลกนี้ศักดิ์ศรีจะเกิดขึ้น

เป็นคริสเตียนอย่ากลัวความยากลำบาก หรือ ความกดดัน

1ปต1:13-25 ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาจากความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมาจากพระเยซู อย่าให้เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วบอกเราว่า พระองค์ไม่เคยรู้จักเราตั้งแต่แรก หมายความว่า เราไม่มีความสัมพันธ์แท้จริงกับพระคริสต์ ไม่เคยถูกสร้างเลย  ตั้งแต่วันที่เราเชื่อ

1ปต1:14 เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต

ให้เราทั้งหลายเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ไม่ใช่เชื่อฟังแบบทาส คนงานก็ต้องเชื่อฟังเจ้านาย คนรับใช้ก็เช่นกัน แต่เราเป็นลูกของพระเจ้า การเชื่อฟังทำให้ชีวิตเรารับการพัฒนา ถ้าเป็นทาสต่อให้เชื่อฟังไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไร

แต่ถ้าพ่อบอกลูกให้ทำ แล้วเราตอบสนองด้วยการเชื่อฟัง ผลดีจะเกิดกับชีวิตของเรา สังเกตว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตเราดีขึ้นไหม เราเป็นลูกเราต้องพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ชีวิตถูกสร้างด้วยความสัมพันธ์

1ปต1: 2ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์

ตามที่พระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณได้ทรงชำระ เพื่อจะนบนอบเชื่อฟังพระเยซู ไม่ใช่เชื่อฟังแบบกลัว แต่เชื่อฟังอย่างนอบน้อม

ตัวอย่าง พระคัมภีร์สอนว่าแต่งงานแล้วห้ามหย่า ถ้าเชื่อฟังก็ทำตามคือไม่หย่า  แต่ถ้าไม่เชื่อฟังก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีเลยต้องขอหย่า แต่ถ้าเชื่อฟังตามพระคัมภีร์ชีวิตคู่จะมีการพัฒนาชีวิตคู่แน่นอน เราจะมองหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันเพราะเชื่อฟังพระเจ้า 

ตัวอย่าง เรื่องคนอินเดียเชื่อว่าพระเจ้าของพวกเขาสร้างผู้หญิงด้วยอุป กรณ์เยอะมากมายหน่อย สร้างผู้หญิงด้วยความนวลของดวงจันทร์ น้ำผึ้งหวาน กระต่ายขี้ตกใจ เก็บความสดของดอกไม้ ต้นอ้ออ่อนไหว ในที่สุดเอาทุกอย่างที่ดีงามทั้งหมดมาใส่กระบอก แต่พอไปเจอเสือดุก็ดูสวยด้วยเลยเอามาเก็บในกระบอกเช่นกัน  ผู้ชายที่แต่งงานแล้วลองสำรวจดูทุกอย่างว่า ภรรยาคุณเป็นอย่างนี้ไหม พระเจ้าสร้างเสร็จแล้วเอามาให้ผู้ชาย ผู้ชายชอบมาก แต่อยู่ด้วยสามเดือนอยู่ต่อไม่ไหวเอามาคืน พอผ่านไปสองวันอดคิดถึงผู้หญิงไม่ได้ก็มาขอคืน ทำอย่างนี้เดือนละสามครั้ง ครั้งสุดท้ายเอาไปคืนพระเจ้า แล้วตัวเองไม่กลับไป เพราะไม่ อยากไปๆกลับๆ  อยู่ด้วยก็อยู่ได้ไม่นาน พอไม่อยู่ด้วยก็คิดถึง

เรื่องเล่าสะท้อนกระบวนการสร้างชีวิตของสามีภรรยา เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เรากับพระเจ้าก็เช่นกัน เราเป็นคู่หมั้น เราเป็นว่าที่เจ้าสาวของพระเจ้า ต้องเชื่อฟัง ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้

1ปต1:21โดยทางพระองค์ พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประทานพระสิริแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า

เชื่อฟังด้วยความวางใจ ไม่สงสัยพระเจ้า หรือพระคำของพระเจ้า   

เปโตรเคยกลัวตายจนไม่กล้าบอกคนอื่นว่ารู้จักพระเยซู ปฎิเสธพระเยซูถึงสามครั้ง  เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย พระองค์กลับมาหาเขาแล้วเชื่อมความสัมพันธ์กับเปโตรใหม่  พระเยซูถามรู้จักพระองค์ไหม รักพระองค์ไหม การพัฒนาชีวิตจึงเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้น

ความเชื่อเปโตรถูกสร้างขึ้นมาจากความสัมพันธ์กับพระเยซู

กจ4:18-20พวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีก 19แต่เปโตรกับยอห์นกล่าวตอบพวกเขาว่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้า ขอพวกท่านพิจารณาดู 20เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน” 

เขาเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าผู้มีอำนาจ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยมีความกลัวปฎิเสธพระเยซูต่อหน้าคนไม่มีอำนาจตั้งสามครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ปฎิเสธเพราะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างลึกซึ้งแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียว

ความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายเพราะการปฎิเสธ แต่การเสริมสร้างเกิดขึ้นจากการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซู ให้ติดสนิทเหมือนลูกที่เชื่อฟัง

1ปต1:14เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต

 

ให้เราทั้งหลายหยุดพฤติกรรมตามกิเลศตัณหาในอดีต

ประการที่ 1 เพราะเป็นพฤติกรรมที่โง่เขลา

แต่เสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ เพราะในอดีตเราประพฤติโง่เขลา ประพฤติตามกิเลสตัณหาอันโง่เขลา เพราะเราไม่มีความยำเกรงพระเจ้า จึงไปทำตามเนื้อหนังตามบาป ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของปัญญา พอไม่ยำเกรงพระเจ้า  เราเลยกลายเป็นคนโง่ เมื่อเราตอบสนองกิเลสตัณหา  ความมีปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ ความฉลาดเกิดจากความยำเกรงพระเจ้า ไม่ใช่เกิดจากความรู้ ทำอะไรบนพื้นฐานความยำเกรงพระเจ้า อย่าขัดน้ำพระทัยพระเจ้า เราไม่ฉลาดสูญเสียความยำเกรง

ประการที่เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไร้สาระ ไม่มีสาระทางจิตวิญญาณ

1ปต1:18-19พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง 19แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย

เมื่อเราถูกไถ่ออกมาจากสิ่งไร้สาระแล้ว เราจะกลับไปทำบาปอีกทำไม มา สร้างชีวิตบนพื้นฐานความสัมพันธ์ในพระเยซูดีกว่า เพราะทำให้เรายำเกรงพระเจ้า เราจะกลายเป็นคนฉลาด มีปัญญาเป็นหางเสือในการดำเนินชีวิต อย่าใช้ชีวิตไร้สาระเหมือนในอดีต หรือเหมือนคนอื่น

ประการที่เพราะเป็นพฤติกรรมที่มาจากการควบคุมของมาร

อฟ2:2 เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้ 

ประการที่เพราะเป็นพฤติกรรมที่มาจากการความปรารถนาของเนื้อหนัง

อฟ2:3เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนัง คือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆ

เมื่อก่อนเคยดำเนินชีวิตตามบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ทำตามเนื้อหนัง ท่านสมควรได้รับการลงโทษจากความบาปผิด ท่านใช้เหตุผลค่านิยมของโลกนี้ แต่ รม12: บอกว่าอย่าทำตามคนในยุคนี้ อย่าใช้เหตุผลจอมปลอม ค่านิยมของโลก

เมื่อคริสเตียนเราไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ครอบครองในย่านฟ้าอากาศ มันตั้งกองบัญชาการที่สมองเรา เมื่อเราไม่ต้องทำบาป เราไม่ทำตามเนื้อหนังอีกต่อไป มารไม่สามารถควบคุมความคิด หรือชีวิตของเราให้ทำบาปต่อไปได้

วิถีชีวิตคริสเตียน คือ การรับสร้างชีวิตผ่านการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู ยิ่งชีวิตห่างไกลจากพระเยซู ชีวิตยิ่งไม่ถูกสร้าง ยิ่งใกล้ชิดยิ่งทำให้ถูกสร้าง ถูกพัฒนา

ผมรับใช้พระเจ้ามาสี่สิบปีตลอดเวลาต้องต่อสู้กับตนเองเสมอ บางครั้งก็มีการต่อสู้กับอาจารย์ดังๆ เช่น อาจารย์ดาเนียลแห่งคริสตจักรอันติโอเกีย ผมเรียนพระคัมภีร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ข้อคิดคนที่เพิ่งกลับใจใหม่อย่าเพิ่งส่งไปเรียนพระคัมภีร์ เพราะยังไม่ถูกสร้างให้โต ผมโดนไล่ออกจากโรงเรียนพระคัมภีร์  แต่ในใจก็อยากรับใช้พระเจ้า อยากเป็นที่ยอมรับ ผมรับการสร้างจากการมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเยซูอย่างดี ผมสัมพันธ์กับครูโรงเรียนพระคัมภีร์ไม่ดี ผมถามเขามากๆ เขาตอบว่าฉันไม่ได้สอนเธอคนเดียวนะ ผมสวนกลับผมก็ไม่ได้เรียนคนเดียวแปรงลบกระดานลอยมา ส่วนผมก็ลอยออกไปจากโรงเรียน อย่าทะเลาะกับใคร อย่าสร้างศัตรู สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมต้องมาอธิษฐานกับพระเจ้า  อย่างมาก อย่างจริงจัง อย่างหนักแน่น สิ่งเหล่านี้สร้างชีวิตผมบนพื้นฐานความสัมพันธ์กับพระเยซู

1ปต1:15-17แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น 16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์”  17และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคน พวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้

พัฒนาการบนพื้นฐานความสัมพันธ์

พระเจ้า บริสุทธิ์เราเองก็ต้องบริสุทธิ์ เราต้องมีความยำเกรงพระเจ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในโลกนี้ ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าในโลกนี้ กระบวนการพัฒนาชีวิตของเราจึงจะเกิดขึ้น

1ปต1:21-22โดยทางพระองค์ พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประทานพระสิริแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า 22เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจ พวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง

บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริง ด้วยการรักพี่น้อง  ชีวิตใหม่เกิดจากพระ วจนะของพระเจ้า  พระเยซู คือ พระวาทะของพระเจ้า  ชีวิตเราถูกพัฒนาจากพระ วจนะ หลังจากนี้พระคัมภีร์จะไม่น่าเบื่อสำหรับเราอีกต่อไป เราจะเห็นคุณค่าการ พัฒนาจากการอ่านพระคัมภีร์ ใช้เวลากับพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์เพื่อชีวิตเราจะถูกสร้างผ่านการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

1ปต1:23 ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่

ขอให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตตามลักษณะของสายพันธ์ใหม่ คือ ดำเนิน ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า(1ปต1:23-25) และดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท5:16-24 ) 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้มธ17:20-21 “ส่ิงใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย”
บทความถัดไปจงแสวงหาพระยาเวห์ 1พศด16:11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่