เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 105

กาลาเทีย​ 5:1, 4-14

1 เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไท เพราะฉะนั้น จงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย

4 ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติ ก็ถูกตัดขาดจากพระคริสต์ และหล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว

5 เพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ

6 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้น การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตไม่เกิดประโยชน์อันใด

    แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญ

7 ท่านกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีอยู่แล้ว ใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง?

8 การชักชวนอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย

9 เชื้อเพียงเล็กน้อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน

10 ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่น แต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้น

    จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษ

11 พี่น้องทั้งหลาย ถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุหนัต เหตุใดข้าพเจ้ายังคงถูกข่มเหงอยู่? กางเขน ก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่รบกวนท่าน ตอนตนเองเสียด้วย

13 พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง

     แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด

14 เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ข้อคิด

โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  ทุกคนได้รับการไถ่พ้นบาปแล้ว

* *  ไม่ใช่รอดพ้นบาปด้วยการทำดี  หรือเข้าร่วมศาสนพิธีแต่โดยพระคุณของพระเจ้า

เปาโลยืนยันว่า  การเข้าพิธีสุหนัตหรือไม่หาเกิดประโยชน์อันใดไม่  แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกด้วยความรักนั้นสำคัญ

ความรักจึงเป็นพื้นฐานของธรรมบัญญัติทุกข้อ

เรื่องที่สำคัญคือ

* เราจะรักคนอื่นอย่างไร

* ในคริสตจักรเราจะรับใช้กันและกัน ด้วยความรักอย่างไร

* อย่ากลัวความรับผิดชอบถ้าจะรักผู้คน

ขอความรักที่มาจากพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของพวกเราทุกคน

บทความก่อนหน้านี้104 สดุดี​ 126
บทความถัดไป106 2ทิโมธี​ 1:5-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่