เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 104

สดุดี​ 126

1 เมื่อพระยาห์เวห์ทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี

เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป

2 ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่

และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดี

แล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า

พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขา

3 พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เรา

เราจึงมีความยินดี

4 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี

อย่างทางน้ำไหลที่ในเนเกบ

5 ผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา

จะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

6 ผู้ที่ร้องไห้ออกไป

โดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่าน

จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย

ข้อคิด

  เป็นความชื่นชมยินดี เมื่อเชลยศึกอิสราเอลได้กลับสู่ดินแดนพระสัญญา

พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์   พระองค์ทรงทำให้สิ่งดีเกิดขึ้นเหมือนทางน้ำไหลที่เนเกบ​ (น้ำท่วมเร็ว  น้ำลดเร็ว)

ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจะมาเร็ว  และไปเร็ว

* * พระองค์ไม่ละทิ้งคนของพระองค์แน่  เป็นเรื่องต้องจดจำ

ส่วนเรื่องที่ต้องทำคือการหว่านด้วยน้ำตา

* หว่านความเชื่อมั่นคง

* หว่านอดทนในความยากลำบาก

* หว่านความหวังในพระเจ้้าเสมอ

เพื่อเก็บเกี่ยวอย่างชื่นบานในเวลาของพระองค์

วันนี้  เราพบความรอดผ่านองค์พระเยซูคริสต์แล้ว

* จงปลุกใจกันและกันอย่าท้อถอยไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร..

มุ่งมั่นเดินกับพระองค์ตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้103 1โครินธ์​ 12:1-14
บทความถัดไป105​ กาลาเทีย​ 5:1, 4-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่