เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 97

มาระโก​ 9:33-37

33 พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อเข้าไปในบ้านแล้ว พระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า

      ระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไร?”

34 พวกสาวกก็นิ่งอยู่ เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกันว่า ใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน

35 เมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้ว ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรก

     ก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้าย และเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลาย

36 แล้วพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวก และทรงอุ้มเด็กคนนั้นไว้ ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า

37 “ใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเรา คนนั้นยอมรับเรา และใครก็ตามที่ยอมรับเรา

      คนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้น แต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วย

ข้อคิด

พระเยซู ทรงวางแนวคิดใหม่

คนที่จะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองต้องถ่อมใจให้ได้

** พร้อมเป็นผู้นำจากการรับใช้ผู้อื่น

** พร้อมรับใช้ผู้คน  แม้เป็นผู้นำแล้ว

พระองค์ยืนยันว่า  อิทธิพลของผู้นำเกิดจากการรับใช้ผู้คนไม่ใช่มาจากตำแหน่งที่มี

ให้พระคําวันนี้  ยกระดับชีวิตของผู้นำ ให้พร้อมรับใช้ผู้คน

* คนที่อ่อนแอกว่า

* คนที่ด้อยค่ากว่า

*  คนที่ไม่มีอะไรตอบแทน

และไม่ลืมพร้อมรับใช้คนในบ้านตนเองด้วย

**  ชีวิตเมื่อรับใช้เป็น..   จะไม่เป็นภาระแต่เป็นพระพร

บทความก่อนหน้านี้096 สดุดี​ 111
บทความถัดไป098 สดุดี​ 116:1-9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่