เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 95

เอเฟซัส​ 4:20-24

20 แต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคริสต์แบบนั้น

21 พวกท่านเคยฟังเรื่องของพระองค์แล้วอย่างแน่นอน และเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามสัจธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้ว

22 คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไป

23 และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่

24 และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

ข้อคิด

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

คือชีวิตที่เป็นไทจากบาป.. สู่การเป็นทาสในพระคริสต์

** ไม่ใช่เพียงการยอมรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตแต่ต้องละทิ้งนิสัยเก่าๆไปด้วย

    การยอมจำนนกับพระคริสต์คือจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยใหม่

ลองสำรวจตัวเองว่าตั้งแต่รับเชื่อพระเยซูคริสต์จนถึงวันนี้

* มีบรรยากาศของความรักเกิดในบ้านมากขึ้นไหม

* มีคนรอบข้างที่อยากนั่งกินข้าวด้วยกันมากขึ้นไหม

เปาโลยืนยันว่า  การมีความเชื่อที่มั่นคงและการประพฤติที่ดีรอบคอบเป็นความสมดุลย์ของชีวิตที่เติบโตจริง

บทความก่อนหน้านี้094 ลูกา​ 6:27-36
บทความถัดไป096 สดุดี​ 111

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่