เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 94

ลูกา​ 6:27-36

27 “แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน

28 จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน

29 ใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่ง จงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย ใครเอาเสื้อคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวง

30 จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน และถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไป ก็อย่าทวงคืน

31 จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

32 “ถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือ?

      เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกัน

33 ถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือ?

     เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน

34 ถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือ?

     เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกัน

35 แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืน แล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์

     แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว

36 พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

ข้อคิด

คำสอนของพระเยซูคริสต์ มิใช่เพียงสร้างคนดี  แต่ต้องการสร้างคนเหนือโลก

*  จงรักศัตรู

*  จงอวยพรคนที่แช่งด่า

*  จงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน

   ทั้งหมดไม่ใช่ความอ่อนแอหรือผู้ยอมแพ้…. แต่เป็นการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า

ผู้เชื่อคือคนที่เดินสวนกับกระแสโลกและอยู่เหนือโลก

ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะถ่อมใจ ยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์

มีแนวคิดสร้างศัตรูให้เป็นมิตร

บุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข.. เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร  เอเมน

บทความก่อนหน้านี้093 วิวรณ์​ 22:1-5
บทความถัดไป095 เอเฟซัส​ 4:20-24

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่