เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 93

วิวรณ์​ 22:1-5

1 และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดก

2 ไปที่กลางถนนของนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิด มันออกผลทุกเดือน

   และใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติ

3 ทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

   จะนมัสการพระองค์

4 พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย

5 กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่าง

   ของเขาทั้งหลาย และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

ข้อคิด

ในวันสุดท้าย  เมื่อฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ปรากฎขึ้น

ในเวลานั้น จะไม่มีความมืด ไม่มีความเจ็บป่วย ไม่รู้จักหิวกระหาย ไม่มีเรื่องใดเป็นทุกข์กังวลอีกเลย

**ทุกคนเต็มไปด้วยความสุข ชื่นชมยินดี  ทุกเวลาร้องสรรเสริญพระเจ้าจากหัวใจ

ทั้งหมดนี้จะเป็นจริงในวันสุดท้ายสำหรับคนที่ทำตามน้ำพระทัยพระบิดา

คำเตือนทุกวันนี้

*  อย่ายึดติดกับวิถีของโลก.. จนลืมความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

*  อย่าผูกพันกับความเจริญรุ่งเรือง.. จนมองข้ามคำสอนของพระองค์

*  อย่าเที่ยวแสวงหาหมายสำคัญและอัศจรรย์.. จนคิดว่านี่คือความรอด

    แต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด 

จงมีชีวิตที่เดินตามพระเยซูคริสต์ทุกวัน  เอเมน

บทความก่อนหน้านี้092 1 พงศ์กษัตริย์​ 19:1-9
บทความถัดไป094 ลูกา​ 6:27-36

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่