เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 91

ปฐมกาล​ 2:15-25

15 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแลสวน

16 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ

17 แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่

18 พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดี เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์2 ​ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น

19 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุ่ง และนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดิน แล้วทรงนำมายังชายนั้น

     เพื่อดูว่า เขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไร ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้น

20 ชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ใช้งานทุกชนิด และนกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิด แต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา

21 แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมา

     แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูก

22 ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น

23 ชายนั้นจึงว่า  นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา  เนื้อจากเนื้อของเรา จะเรียกคนนี้ว่าหญิง  เพราะคนนี้ออกมาจากชาย

24 เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

25 ผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกัน

ข้อคิด

ในปฐมกาลได้พูดถึงลักษณะสำคัญ ในการทรงสร้างของพระเจ้า

*  ทุกสิ่งของการทรงสร้างดีสมบูรณ์แบบที่สุด

*  เมื่อพระองค์ทรงสร้างแล้วพระองค์จะดูแลรักษา

*  ทุกสิ่งที่ถูกสร้างมีกฎเกณฑ์ความจริง  ความถูกต้อง เพื่อเกื้อหนุนกันและกัน

สิ่งยิ่งใหญ่สุด  ในการทรงสร้างคือมนุษย์ที่เป็นชายและหญิง

**  พระเจ้าให้ชายและหญิง.. ทั้งสองผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันมีลูกมีหลาน

แม้นโลกนี้จะคิดต่าง

คนของพระเจ้าต้องคิดให้ตรง

**  จงเชื่อเถอะ  มีแต่ความจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่นำมนุษย์ชาติอยู่รอดตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้090 2 ซามูเอล​ 11:2-15
บทความถัดไป092 1 พงศ์กษัตริย์​ 19:1-9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่