เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 90

2 ซามูเอล​ 11:2-15

2 ต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่ง เมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่น และเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง

   ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่ หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมาก

3 ดาวิดทรงส่งคนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้น และเขาทูลว่าหญิงนี้คือบัทเชบา บุตรีของเอลีอัม

  ภรรยาของอุรียาห์คนฮิตไทต์ไม่ใช่หรือ พ่ะย่ะค่ะ?”

4 ดาวิดก็ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไป และเขาก็นำนางมา นางมาเฝ้าพระองค์ แล้วพระองค์ทรงหลับนอนกับนาง

   (พอดีนางได้ชำระตัวจากมลทินของนางแล้ว) แล้วนางก็กลับไปบ้านของนาง

5 ผู้หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์ นางจึงส่งคนไปทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้ว

6 ดาวิดทรงส่งคนไปหาโยอาบบอกว่าจงส่งอุรียาห์คนฮิตไทต์มาให้เราโยอาบก็ส่งอุรียาห์ไปให้ดาวิด

7 เมื่ออุรียาห์มาเฝ้าพระองค์ ดาวิดรับสั่งถามว่าโยอาบเป็นอย่างไรบ้าง? พวกทหารเป็นอย่างไร? การสงครามเป็นอย่างไร?

8 แล้วดาวิดรับสั่งกับอุรียาห์ว่าจงลงไปบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสียอุรียาห์ก็ออกไปจากพระราชวัง

   และมีคนนำของประทานจากพระราชาตามหลังเขาไปด้วย

9 แต่อุรียาห์นอนที่ประตูพระราชวัง พร้อมกับมหาดเล็กทั้งหมดของเจ้านายของเขาและไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขา

10 เมื่อพวกเขาทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าอุรียาห์ไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขา พ่ะย่ะค่ะดาวิดรับสั่งแก่อุรียาห์ว่า

    เจ้าเดินทางมาไม่ใช่หรือ? ทำไมไม่ลงไปบ้านของเจ้า?”

11 อุรียาห์ทูลตอบดาวิดว่าหีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อาศัยในเพิง โยอาบเจ้านายของข้าพระบาทกับ

     บรรดาข้าราชการของเจ้านายของข้าพระบาทตั้งค่ายอยู่ที่พื้นทุ่ง ส่วนข้าพระบาทเองจะไปบ้าน ไปกิน ไปดื่ม

     และนอนกับภรรยาของข้าพระบาทหรือ พ่ะย่ะค่ะ? ฝ่าพระบาททรงพระชนม์อยู่และชีวิตของฝ่าพระบาททรงมีอยู่แน่ฉันใด

     ข้าพระบาทจะไม่ทำอย่างนี้เลย

12 แล้วดาวิดก็รับสั่งแก่อุรียาห์ว่าวันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิด พรุ่งนี้เราจะส่งเจ้าไปอุรียาห์ก็ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและวันต่อมา 13 ดาวิดทรงเรียกเขามา เขาก็มารับประทานและดื่มเฉพาะพระพักตร์ และพระองค์ทรงทำให้เขามึนเมา

      ในตอนเย็นเขาก็ออกไปนอนกับพวกข้าราชการของเจ้านายของเขา แต่ไม่ได้ลงไปบ้านของเขา

14 พอรุ่งเช้าดาวิดทรงเขียนถึงโยอาบ และส่งไปกับมืออุรียาห์

15 ดาวิดทรงเขียนจดหมายนั้นว่าจงตั้งอุรียาห์ให้อยู่กองหน้าของการรบที่ดุเดือดที่สุด

      แล้วให้พวกเจ้าถอยไปจากเขาเพื่อให้เขาถูกฆ่าตาย

ข้อคิด

แม้แต่ผู้นำที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็ผิดพลาดได้

มีหลายเหตุการณ์ทีดาวิดได้ทำผิดบาปไป

*  การละเลยต่อความรับผิดชอบในฐานะแม่ทัพ

*  มองผู้หญิงด้วยความใคร่

*  ร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยา

*  ฆ่าสามีของนางเพื่อจะได้นางมาเป็นภรรยาอย่างชอบธรรม

เมื่อความคิดของดาวิดถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาสติปัญญาก็กลายเป็นความโง่เขลาได้ง่ายๆ

นั่นคือข้อเท็จจริงที่กล่าวว่า  อวัยวะเพศที่สำคัญที่สุดคือ สมองของเรา

สิ่งที่พึงระวังมากๆในวันนี้

**  อย่ายอมให้ความคิดและค่านิยมของโลก.. เอาชนะน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เลย

บทความก่อนหน้านี้089 โรม​ 15:1-6
บทความถัดไป091 ปฐมกาล​ 2:15-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่