เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 89

โรม​ 15:1-6

1 พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง

2 เราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขา

3 เพราะว่าพระคริสต์ไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์เอง ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า

    คำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยท่าน ตกอยู่แก่ข้าพระองค์” 

4 เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน

    และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์

5 ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการหนุนใจ ทรงช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์

6 เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ข้อคิด

  เปาโลหนุนใจให้ทุกคนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ให้เอาใจใส่ต่อจิตสำนึกของผู้อื่นเสมอ และเข้าใจดีว่าการอยู่เพื่อพระคริสต์ก็คือการอยู่เพื่อคนอื่นได้

การมีชีวิตเพียงเพื่อความสุขของตนเองเท่านั้นก็ไม่ผิด แต่น่าเสียดายที่จะไม่ได้พบกับประสบการณ์ดีๆจากพระเจ้าเลย

หลักการของ

* ชีวิตที่เติบโตเข้มแข็ง

* ชีวิตที่เสียสละอุทิศตน

เกิดได้เมื่อติดสนิทกับพระคริสต์

                    การสำแดงชีวิตที่ดีต่อคนทั่วไปในวันนี้จะไม่ได้ชี้ว่าตัวเราสำคัญแต่ที่ทำได้เช่นนี้เพราะพระเจ้าสำคัญ

บทความก่อนหน้านี้088 ยากอบ​ 4:13-17
บทความถัดไป090 2 ซามูเอล​ 11:2-15

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่