เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 88

ยากอบ​ 4:13-17

13 ฟังให้ดีนะ ท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น จะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่ง และจะค้าขายแล้วได้กำไร

14 แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป

15 แต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น

16 แต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเอง การอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่ว

17 เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาป

ข้อคิด

สัจธรรมความจริงชีวิตที่ถูกสร้างย่อมด้อยกว่าชีวิตของผู้สร้าง

เมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง.. มนุษย์จึงไม่ควรทะนงตัวว่าชีวิตนี้เป็นของฉัน  ฉันดูแลเอง

แม้นความรู้ความสามารถและความมั่งคั่งทำให้เกิดความมั่นใจ  แต่ชีวิตมีอะไรที่มีค่ากว่าสิ่งเหล่านี้

ยากอบพูดเตือนว่า

การเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าการไว้วางใจในพระเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำ

**  คือคนที่รู้ว่าอะไรดีที่ควรทำแต่ไม่กระทำ    คนนั้นจึงมีบาป

อย่าเอาถังมาครอบความสว่างของท่านไว้เลยความสว่างของพระเจ้าควรเป็นพระพรแก่ทุกคน

บทความก่อนหน้านี้087 มัทธิว​ 25:31-40
บทความถัดไป089 โรม​ 15:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่