เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 86

โรม​ 12:3-8

3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น

   แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน

4 เพราะว่าในร่างกายเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆ มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร

5 เราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น

6 และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ

   ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ

7 ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอน

8 ถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู้ที่ให้ ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา

   ก็จงแสดงด้วยใจยินดี

ข้อคิด

เปาโลได้กล่าวว่า  อย่าคิดถึงตนเองสำคัญกว่าสิ่งที่ตนเองเป็น​…เพราะความรู้ความสามารถที่มีอยู่  ล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้

ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้ ก็เพื่อนำคนมาพบพระเยซูคริสต์ และเพื่อการเสริมสร้างกันและกันในคริสตจักร

**  ผู้เชื่อทุกคนได้รับของประทานแตกต่างกัน

    พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ตามชอบพระทัยของพระองค์

ความจริงวันนี้  ผู้เชื่อทุกคนไม่ควรกังวลกับชีวิตที่เราไม่มีเหมือนคนอื่นแต่ให้สังเกตดูว่าอะไรคือของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้

* รับใช้แล้วมีความสุข

* รับใช้แล้วเกิดผลดี

* รับใช้แล้วผู้คนยินดี

ให้สนใจทักษะชีวิตที่พิเศษเหล่านี้.. เพื่อร่วมรับใช้ในคริสตจักรให้ได้

บทความก่อนหน้านี้085 ฮาบากุก​ 3:17-19
บทความถัดไป087 มัทธิว​ 25:31-40

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่