เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 84

กิจการ​ 15:12-21

12 คนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าทรงทำผ่านท่านทั้งสอง

     ท่ามกลางพวกต่างชาติ

13 หลังจากกล่าวจบแล้วยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลาย ขอฟังข้าพเจ้า

14 สิเมโอนบอกแล้วว่า พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์

15 คำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ ดังที่เขียนไว้แล้วว่า

16 ‘ภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ย่อยยับนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่

17 เพื่อคนอื่นๆ จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งคนต่างชาติทั้งหมดที่ออกนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้

18 ให้ทราบแต่โบราณกาลตรัสไว้แล้ว

19 “เพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้า อย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้า

20 แต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่า ให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพ จากการล่วงประเวณี

     จากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และจากการกินเลือด

21 เพราะว่าตั้งแต่โบราณมา มีคนประกาศเรื่องของโมเสสในทุกเมือง และมีการอ่านเรื่องของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต

ข้อคิด

  หลายครั้งเราพบว่ากฎเกณท์ของธรรมบัญญัติและศาสนพิธีที่งดงามก็เป็น.. อุปสรรคสำหรับคนที่จะได้รับความรอด

** เรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกด้วย

ยากอบให้บทสรุปว่าคริสตจักรควรเป็นที่รวมตัวของทั้งพวกยิวและพวกต่างชาติได้.. เพราะพระเยซูคริสต์ไถ่บาปแก่มนุษย์ทุกคนแล้ว

ความเชื่อในการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ นำสู่ธรรมบัญญัติใหม่ของความรอด

วันนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้และพิธีการของศาสนาคือ

1 ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต

2 การดำเนินชีวิตที่เหมือนพระคริสต์

ทั้ง​ 2 ข้อนี้คือบทสรุปของผู้เชื่อทุกคน✌️

บทความก่อนหน้านี้083 เพลงซาโลมอน​ 8:6-7
บทความถัดไป085 ฮาบากุก​ 3:17-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่