เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 79

สดุดี​ 66:1,8-20

1 แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้า

8 ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเรา

จงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยิน

9 พระองค์ทรงให้เราอยู่ท่ามกลางคนเป็น

และไม่ทรงยอมให้เท้าเราพลาด

10 ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระองค์ทรงถลุงพวกข้าพระองค์อย่างถลุงเงิน

11 พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในข่าย

พระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้บนหลังพวกข้าพระองค์

12 พระองค์ทรงให้คนขับรถรบแล่นทับศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ

แต่พระองค์ยังทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่ที่กว้างใหญ่

13 ข้าพระองค์จะมายังพระนิเวศของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัว

ข้าพระองค์จะแก้บนต่อพระองค์

14 ตามที่ริมฝีปากข้าพระองค์ได้พูดไว้

และที่ปากข้าพระองค์สัญญา เมื่อมีความทุกข์ลำบาก

15 ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระองค์

พร้อมกับควันหอมจากแกะผู้

ข้าพระองค์จะถวายบูชาด้วยวัวผู้และแพะผู้

16 บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง

และข้าพเจ้าจะบอกว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้าง

17 ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์

และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์

18 ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ

องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ

19 แต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียว

พระองค์ใส่พระทัยในเสียงอธิษฐานของข้าพเจ้า

20 สาธุการแด่พระเจ้า

เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

และไม่ทรงเอาความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากข้าพเจ้า

ข้อคิด

ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อ ไม่มีเรื่องใดเป็นเหตุบังเอิญ

  * หลายเรื่องเป็นบทเรียนเพื่อสั่งสอน

  * หลายเรื่องเป็นบททดสอบเพื่อยกระดับความเชื่อ

ผู้ที่รู้จักพระองค์ดีจะไม่หวั่นไหวนำทุกเรื่องสู่การอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณ

ความเชื่อที่เติบโตพิสูจน์ได้ในเวลาปกติ

แต่ความเชื่อที่เข้มแข็งจะพิสูจน์ได้ในเวลาวิกฤต

จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่ชอบธรรม

เพราะพระองค์ทรงทำการยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของพวกเราทุกคน

บทความก่อนหน้านี้078​ ลูกา​ 19:1-10
บทความถัดไป080 มัทธิว​ 14:13-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่