เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 78

ลูกา​ 19:1-10

1 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง

2 มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสอยู่ที่นั่น เขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี

3 เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็น เพราะเขาเป็นคนเตี้ย

4 เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้น

5 เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่าศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน

6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี

7 ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป

8 ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา ก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่า

9 พระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย

10 เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด

ข้อคิด

เมื่อพระเยซูทรงตรัสเรียกศักเคียส บนต้นไม้ ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป

     ศักเคียสดีใจ ที่พระองค์รู้จักเขาและให้โอกาสแก่เขา

เขามองเห็น  ความบกพร่องในชีวิต

เขากลับใจใหม่จากชีวิตเก่าทันที

เขาพร้อมรับผิดชอบด้วยการชดใช้เงินที่โกงมา

ศักเคียสมั่นใจว่าชีวิตที่รอด  ย่อมมีค่ากว่าชีวิตที่มั่งคั่ง

ให้ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์จะเป็นเหมือนดวงสว่างที่ส่องให้เห็นและชี้นำเรื่องถูกผิด

และสร้างบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมให้เป็นจริงได้

บทความก่อนหน้านี้077 2โครินธ์​ 4:5-7
บทความถัดไป079 สดุดี​ 66:1,8-20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่