เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 77

2 โครินธ์​ 4:5-7

5 เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเอง แต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่าน  ทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซู

6 เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์

7 แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

ข้อคิด

การยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า คือเหตุผลสำคัญที่เปาโล ยอมอุทิศชีวิต เป็นคนงานของพระองค์

** พระองค์จะเลือกใครก็ได้.. เมื่อบุคคลนั้นยอมจำนนกับการทรงเรียก

มีหลายครั้งพระองค์ทรงเรียก

  คนที่อ่อนแอ

  คนที่อดีตน่ารังเกียจ

มาเป็นท่อแห่งพระพรแก่ผู้คนมากมาย

จุดเด่นที่สำคัญของคนอ่อนแอที่มีพระเจ้าคือ การถ่อมใจและรู้จักพึ่งพาพระองค์

เพราะพระเจ้าจะไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของมนุษย์เลย

บทความก่อนหน้านี้076 เอเฟซัส​ 3:14-21
บทความถัดไป078​ ลูกา​ 19:1-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่