เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 75

สดุดี​ 85

1 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์

พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดี

2 พระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขา

3 พระองค์ทรงขจัดความเกรี้ยวกราดทั้งสิ้นของพระองค์

พระองค์ทรงหันจากความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์

4 ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีก

ขอทรงระงับโทสะที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

5 พระองค์จะกริ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์หรือ?

พระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ?

6 พระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือ?

เพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์

7 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

8 ขอให้ข้าพระองค์ได้ยินสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าจะตรัส

เพราะพระองค์จะทรงประกาศสันติสุขแก่ประชากรของพระองค์ แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์

แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีก

9 แน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์

เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลาย

10 ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน

ความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกัน

11 ความซื่อสัตย์จะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน

และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์

12 เออ พระยาห์เวห์จะประทานสิ่งที่ดีๆ

และแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผล

13 ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์

และทำทางเดินให้ย่างพระบาทของพระองค์

ข้อคิด 🌾🌾

ในชีวิตจริงคงมีสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่ผู้เชื่อ จะตั้งคำถามกับพระเจ้าว่า

          ทำไมต้องเกิดเรื่องเช่นนี้กับข้าพเจ้าด้วย?

          พระองค์ลืมข้าพเจ้าแล้วหรือ?

🎏 พระคำตอนนี้ยืนยันว่าคำตอบแห่งความรอดอยู่ใกล้กับคนที่เกรงกลัวพระองค์

🎉🎉วิญญาณจิตที่ไม่ใส่ใจกับถ้อยคำของพระองค์จะแยกแยะไม่ออกว่า

* อะไรคือปัญหา

* อะไรคือบาป

* อะไรต้องจัดการแก้ไข

* อะไรต้องสารภาพบาปกลับใจใหม่

🌷🌷 การเชื่อวางใจในพระองค์และจัดการกับชีวิตให้ถูกทางคือ คำตอบ

💒และการติดสนิทกับพระเจ้าเท่านั้น.. คือเคล็ดลับของการฟื้นฟู และให้ไฟฟื้นฟูนี้ดำรงอยู่

บทความก่อนหน้านี้074 สุภาษิต​ 7:10-27
บทความถัดไป076 เอเฟซัส​ 3:14-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่