เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 73

ฮีบรู​ 6:9-12

9 แต่ท่านที่รักทั้งหลาย แม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่า ในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่า

   นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอด

10 เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์

     คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปรนนิบัติอยู่

11 และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุด เพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้

12 เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน

     จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก

ข้อคิด🌾🌾

โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น  ความรอดพ้นบาปมาถึงทุกคนเรื่องนี้สำเร็จแล้ว

🌻🌻ความต้องการตอบแทนพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญของผู้เชื่อ.. เมื่อได้รับความรอดแล้ว

** การได้รับใช้พระเจ้า  จะไม่เป็นภาระ  กลับชื่นชมยินดีที่มีส่วนร่วมในงานพระองค์

  ทุกการรับใช้บนพื้นฐานแห่งความรัก  ทั้งกับพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันและต่อคนทั่วไป  เป็นส่วนหนึ่งในพระประสงค์แน่นอน

🌷 พระธรรมฮีบรูหนุนใจผู้เชื่อว่า

จงมองการรับใช้เป็นเหมือนส่วนในชีวิต​…มิใช่่ส่วนของพิธีการศาสนา

** ขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้แก่พวกเราทุกคน  เอเมน

บทความก่อนหน้านี้072 มัทธิว​ 16:21-28
บทความถัดไป074 สุภาษิต​ 7:10-27

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่