เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 71

มัทธิว​ 5:9,13-16

9 “คนที่สร้างสันติก็เป็นสุข  เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูก

13 “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ

14 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้

15 เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น

16 ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

ข้อคิด🌾🌾

คําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูได้วางรากฐานสำคัญเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคง

🍒 คุณค่าในชีวิตมนุษย์ จะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อ

     * รู้จักกับพระเจ้า

     *เชื่อวางใจในพระองค์

     * มีส่วนในการรับใช้พระองค์

  มาลองดูจะพบว่านี่คือหนทางแห่งพระพรแท้จริง

# อย่าเพียงพอใจที่จะได้รับสันติสุขจากพระพร

#​ แต่จงมอบความดีของพระพรนี้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อผู้คนจะได้ รู้จักและสรรเสริญพระเจ้า  ☀️☀️

💒  การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นการลงทุนชีวิตอย่างเดียว  ที่ไม่เคยทำให้ใครต้องล้มละลายเลย

บทความก่อนหน้านี้070 สดุดี​ 39:1-13
บทความถัดไป072 มัทธิว​ 16:21-28

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่