เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 68

สดุดี​ 33:6-19

6 โดยพระวจนะของพระยาห์เวห์ ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมา

กับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์

7 พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเหมือนอย่างทำนบ

และทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลัง

8 ให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระยาห์เวห์

ให้ชาวพิภพทั้งปวงเกรงกลัวพระองค์

9 เพราะพระองค์ตรัส โลกก็เกิดขึ้นมา

พระองค์ทรงบัญชา มันก็ตั้งมั่นคง

10 พระยาห์เวห์ทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติ

พระองค์ทรงให้แผนงานของชนชาติทั้งหลายไร้ผล

11 แผนการของพระยาห์เวห์ตั้งมั่นคงเป็นนิตย์

แผนงานในพระทัยของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

12 ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระยาห์เวห์ก็เป็นสุข

คือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์

13 พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์

พระองค์ทรงเห็นมนุษย์ทุกคน

14 จากที่ประทับ พระองค์ทอดพระเนตร

ชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

15 คือพระองค์ผู้ทรงสร้างจิตใจของเขาทุกคน

พระองค์จึงทรงล่วงรู้กิจการทั้งสิ้นของพวกเขา

16 กองทัพใหญ่ไม่อาจช่วยพระราชาให้รอด

กำลังอันมากมายก็ช่วยกู้นักรบไม่ได้

17 ม้าศึกเป็นภาพลวงตาว่าจะมีชัย

กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้

18 ดูเถิด พระเนตรของพระยาห์เวห์อยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์

เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์

19 เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตาย

และเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามขาดแคลนอาหาร

ข้อคิด🌾🌾

พระพรและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากพระเจ้า.. พระยาห์เวห์เท่านั้น

* พระองค์เป็น พระเจ้าเดียว

* น้ำพระทัยพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

* พระองค์ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุด

* พระองค์ทรงรักและห่วงใยมนุษย์ทุกคน

* มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยกู้ชีวิตพ้นบาปได้

🌸🌸 ชีวิตที่มั่นคงและสันติสุขแท้อยู่กับผู้เชื่อในพระองค์

🌷 การยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิต จึงไม่ใช่เพียงการรับพระพรแต่ยอมรับการปกครองของพระองค์ด้วย

# คนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีจะไม่หวั่นไหว.. แม้ในเวลาที่มีรอยยิ้มหรือน้ำตา

บทความก่อนหน้านี้067 ปฐมกาล​ 39:6-12,20-23
บทความถัดไป069 เยเรมีย์​ 9:23-26

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่