เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 67

ปฐมกาล​ 39:6-12,20-23

6 เขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟ เมื่อมีท่านแล้ว เขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลย

   เว้นแต่อาหารที่เขารับประทาน โยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดี

7 อยู่มาภายหลัง ภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟ และชวนว่ามานอนกับฉันเถิด

8 แต่ท่านปฏิเสธ และตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิด เมื่อมีข้าพเจ้า นายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือน

   นายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า

9 ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า เว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนาย

   ข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้ และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้

10 แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า ท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนาง

11 วันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทำงานของท่าน ไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้น

12 นางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้ แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนาง หนีออกไปข้างนอก

20 จึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวง ท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่น

21 แต่ว่าพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่าน และทรงให้พัศดีโปรดปรานท่าน

22 พัศดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานที่ทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำ

23 พัศดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแล เพราะพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับท่าน และพระยาห์เวห์ก็ทรงทำให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสำเร็จ

ข้อคิด🌾🌾

เมื่อโยเซฟถูกนายหญิงยั่วยวนให้ทำผิดเรื่องเพศความคิดแรกของเขาคือความบาป

🌏 บาปนี้ไม่ใช่ทำผิดต่อเจ้านายเท่านั้น   แต่เป็นบาปใหญ่หลวงต่อพระเจ้าด้วย

       และเพราะการปฏิเสธบาปคนดีต้องติดคุก เพราะถูกใส่ร้าย

💮   ดูเหมือนโยเซฟสอบตก.. แต่ท้ายสุดกลับได้ที่หนึ่ง

** ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็ถูกโยงเข้าสู่สมัยปัจจุบันได้เหมือนกัน

🌟   ขอให้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นหลักการสำคัญที่คู่กับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์เสมอ

บทความก่อนหน้านี้066 มาระโก​ 5:35-43
บทความถัดไป068 สดุดี​ 33:6-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่