เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 66

มาระโก​ 5:35-43

35 ขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำ ก็มีบางคนมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายแล้ว

     ยังจะรบกวนอาจารย์อีกทำไม?”

36 แต่พระเยซูไม่สนพระทัยสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้น  พระองค์ตรัสกับนายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น

37 พระองค์ไม่ประทานอนุญาตให้ใครไปด้วย เว้นแต่เปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายของยากอบ

38 เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงบ้านของนายธรรมศาลาแล้ว ก็เห็นคนกำลังวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญอย่างมาก

39 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้ว จึงตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านร้องไห้วุ่นวายไปทำไม? เด็กคนนั้นยังไม่ตาย

     เพียงแต่นอนหลับอยู่เท่านั้น

40 พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ หลังจากพระองค์ไล่คนเหล่านั้นออกไปแล้ว จึงพาบิดามารดาและพวกสาวก

     ที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กอยู่

41 พระองค์ทรงจับมือของเด็กหญิงผู้นั้นตรัสว่าทาลิธา คูมแปลว่า เด็กหญิงเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด

42 เด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันที เพราะว่าเด็กคนนั้นอายุสิบสองปีแล้ว พวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้

43 พระองค์ทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาด แล้วทรงบอกให้พวกเขานำอาหารมาให้เด็กคนนั้นรับประทาน

ข้อคิด🌾🌾

ไม่ผิดเลย.. ที่เราจะประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจที่เป็นจริง

      เมื่อลูกสาวของไยรัสตายแล้ว  ทุกอย่างก็ดูเหมือนหมดหวัง

🍀 แต่เหตุการณ์นี้กลับเป็นบทเรียนสำหรับผู้เชื่อ

** ในวิถีทางของพระเจ้ามีอัศจรรย์ได้เสมอ  และเด็กหญิงคนนี้เป็นขึ้นจากตายโดยพระเมตตาคุณจากพระเยซูคริสต์

  มีหลายๆครั้ง.. วิกฤตของชีวิตก็เป็นแค่โจทย์ให้หนักใจ แต่ชีวิตที่ตอบสนอง กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำตอบ

  ขอให้ทุกคำตอบในชีวิต มีพระเยซูอยู่ด้วย

**เพราะพระองค์ไม่ใช่โจทย์​…แต่พระองค์คือคำตอบ

บทความก่อนหน้านี้065 ทิตัส 2:1-8
บทความถัดไป067 ปฐมกาล​ 39:6-12,20-23

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่