เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 64

สดุดี 24

1 โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาห์เวห์

ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น

2 เพราะพระองค์เองทรงตั้งแผ่นดินไว้บนมหาสมุทร

และทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำลึก

3 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาห์เวห์?

และผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์?

4 คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จ1

และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง

5 เขาจะรับพระพรจากพระยาห์เวห์

และรับความยุติธรรม2 ​จากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา

6 อย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะหาพระองค์

พวกที่แสวงหาหน้าของท่านนะ ยาโคบเอ๋ย3

7 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น4

บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา

8 กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด?

คือพระยาห์เวห์ ผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอานุภาพ

พระยาห์เวห์ผู้ทรงอานุภาพในสงคราม

9 ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น

บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา

10 กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด?

คือพระยาห์เวห์จอมทัพ

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ

ข้อคิด

ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่รู้จัก    ไม่มีเรื่องใดเลยในโลกนี้ที่พระองค์ไม่สนใจ

     ฉะนั้นชีวิตที่สรรเสริญพระผู้ทรงสร้างเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคน

ท่าทีการตอบสนองพระคุณพระเจ้า เป็นสิ่งจำเป็นทุกวัน

      *  ทั้งชีวิตมีพระเจ้าเดียวที่ ยกย่องสรรเสริญ

      *  มีชีวิตที่ปฏิเสธความบาปทั้งแนวคิด.. และการกระทำ

      *  ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น.. ห้ามกล่าวโทษพระเจ้าเด็ดขาด

เพราะดาวิดมั่นใจว่าทุกพลังชีวิตก็เริ่มจาก ความถ่อมใจและการยำเกรงพระเจ้า

เชื่อไหมว่า.. อนาคตของโลกไม่เป็นของคนร่ำรวย   ไม่ใช่โลกของเทคโนโลยี

แต่อนาคตของโลกเป็นของคนที่จงรักภักดีในพระเจ้าเดียวเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้063 1เธสะโลนิกา 5:12-15
บทความถัดไป065 ทิตัส 2:1-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่