เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 62

2 โครินธ์ 2:14-17

14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์

     และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา

15 เพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด

     และในหมู่คนที่กำลังจะพินาศ

16 สำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตาย และอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่นำไปสู่ชีวิต

     ใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจที่กล่าวมานี้

17 เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะของพระเจ้า แต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์

     อย่างคนที่จริงใจ เหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้า และอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ข้อคิด ☼☼

การเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์ยืนยันชัยชนะเหนือมารร้าย

    ชีวิตของผู้เชื่อจึงได้รับชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งหมดนี้พระเจ้า เป็นผู้กระทำให้ผู้เชื่อร่วมรับชัยชนะผ่านความเชื่อเท่านั้น

เปาโล ใช้คำว่ากลิ่นหอมของความรอดปรากฎในชีวิตผู้เชื่อ

     :: เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้และอยู่กับเราทุกแห่งหน

พระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเรากังวลใจหรือต้องการในความสามารถพิเศษที่ไม่มี

พระองค์ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนจดจ่อกับ คุณค่าของกลิ่นหอมแห่งความรอดตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้061 สดุดี​ 16:1-11
บทความถัดไป063 1เธสะโลนิกา 5:12-15

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่