เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 61

สดุดี​ 16:1-11

1 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์

2 ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์

นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีใดเลย

3 วิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐ

เป็นพวกที่ข้าพเจ้าปีติยินดี

4 แต่ผู้ที่หันหา1 พระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น

ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดเป็นเครื่องดื่มบูชาแก่พระเหล่านั้น

และริมฝีปากของข้าพเจ้าก็จะไม่ออกนามพระเหล่านั้นเลย

5 พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้า2

พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้3

6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น

เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี

7 ข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า

เออ ตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า

8 ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ

เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว

9 เพราะฉะนั้น ใจข้าพเจ้า4 จึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปรมปรีดิ์

ร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย

10 เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์5 ไว้กับแดนคนตาย

หรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้น

11 พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์

ต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น

ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์

ข้อคิด🌾🌾

ความจงรักภักดีในพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าเดียว

สร้างชีวิตของดาวิดที่ยอมจำนนกับพระเจ้าในทุกๆเรื่อง

  เป็นจุดเริ่มต้นสร้าง

* ชีวิตอยู่เพื่อการยกย่องพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

* มั่นใจว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีทุกสิ่ง แก่คนของพระองค์

* การนมัสการ. และการพึ่งพาพระองค์คือพลังชีวิตและขุมทรัพย์ที่มีคุณค่ามหาศาล

🎉🎉 เชื่อไหมว่า..

อนาคตของโลกไม่เป็นของคนร่ำรวย

ไม่ใช่โลกของเทคโนโลยี

แต่อนาคตของโลกเป็นของคนที่จงรักภักดีในพระเจ้าเดียวเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้060 1ทิโมธี 6:6-10
บทความถัดไป062 2โครินธ์ 2:14-17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่