เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 59

วิวรณ์​ 4:1-6

1 หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์ และพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้น ตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิด และเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้

2 ในทันใดนั้น พระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และนี่แน่ะ มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้น

3 และท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนแจสเพอร์และคาร์เนเลียน และมีรุ้งรอบๆ พระที่นั่งนั้น ปรากฏเหมือนมรกต

4 และรอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีกยี่สิบสี่บัลลังก์ มีผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้น ทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขา

5 และมีฟ้าแลบ เสียงครืนๆ และฟ้าร้อง ดังออกมาจากพระที่นั่งนั้น และมีคบเพลิงเจ็ดอันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่ง คบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า

6 และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นเป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วผลึก

และบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้น มีสิ่งมีชีวิตสี่ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

ข้อคิด

ภาพของแผ่นดินสวรรค์ที่ยอห์นได้เห็นมีความงดงามและเต็มด้วยพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

สิ่งที่เคยชื่นชมยินดีในโลกนี้

#​  ทรัพย์สินเงินทอง

#​  เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่

จะดูไร้คุณค่าไปทันที เมื่อเทียบกับสง่าราศีของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์

** ความจริงนี้คือความหวังของผู้เชื่อทุกๆคน

จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะความทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์ในโลกวันนี้ เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ รางวัลที่จะได้รับในแผ่นดินสวรรค์

คนที่ไม่รู้ความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอาย

แต่คนที่รู้แล้วไม่มุ่งมั่นแสวงหาพระเจ้าต่างหากที่น่าอับอายและสุดเสียดาย

บทความก่อนหน้านี้058 สดุดี​ 8:4-9
บทความถัดไป060 1ทิโมธี 6:6-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่