เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 58

สดุดี​ 8:4-9

4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา?

และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา?

5 พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์1 แต่หน่อยเดียว

และทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขา

6 พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา

7 คือฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้น

ทั้งสัตว์ป่าด้วย

8 ตลอดทั้งนกบนฟ้า ปลาในทะเล

และสิ่งใดๆ ที่แหวกว่ายอยู่ตามทะเล

9 ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ข้อคิด🎉🎉

พระคัมภีร์ยืนยันว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนมาจากการทรงสร้างของพระเจ้า

พระองค์ประทาน

*  ศักดิ์ศรีตามพระฉายาพระองค์

*  สิทธิอำนาจครอบครองเหนือสิ่งทรงสร้างอื่นๆ

*  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลทุกสิ่งที่ทรงสร้าง

💮💮 เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

🌟 ทั้งหมดนี้คือสถานภาพแท้.. ในชีวิตที่ควรเป็น

  การรู้จักพระเจ้าดีเป็นเรื่องสำคัญ

และการรู้จักตนเองในสายพระเนตรพระเจ้าเป็นเรื่องต้องจำ

บทความก่อนหน้านี้057 ลูกา​ 8:11-15
บทความถัดไป059 วิวรณ์​ 4:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่