เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 57

ลูกา​ 8:11-15

11 อุปมานั้นหมายถึงอย่างนี้ เมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า

12 ที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว มารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอด

13 ที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดี แต่ไม่มีราก เชื่อได้เพียงชั่วคราว

     เมื่อถูกทดลองก็หลงไป

14 ที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว และขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ ความกังวล ทรัพย์สมบัติ

      และความสนุกสนานของชีวิตนี้ ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโต

15 ที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงาม จึงเกิดผลโดยความทรหดอดทน

ข้อคิด🎉🎉

คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช ให้มุมมองที่เข้าใจง่ายๆ  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งการเกิดผลและไม่เกิดผล

🌾 สิ่งที่เหมือนกันคือเมล็ดพืช

🌏 สิ่งที่แตกต่างกันคือดิน

** เมล็ดพืชที่ดีตกบนดินไม่ดีก็สูญเปล่า

** เมล็ดพืชที่ดีตกบนดินดีก็เกิดผลดี

  ::เมล็ดพืชคือพระคำพระเจ้า  ::ดินคือจิตใจของมนุษย์

🌟 จงบอกกับตัวเองทุกวันว่าเรามีเมล็ดพืชที่ดี  เราจะเป็นดินดี  เพื่อเกิดผลดี

บทความก่อนหน้านี้056 ยอห์น​ 15:9-17
บทความถัดไป058 สดุดี​ 8:4-9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่