เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 56

ยอห์น​ 15:9-17

9 พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา

10 ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา

      เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์

11 เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม

12 บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน

13 ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน

14 ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา

15 เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย

    เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว

16 ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่

     เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน

17 สิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือ จงรักกันและกัน

ข้อคิด  🍒🍒

การตรวจสอบว่าชีวิตนี้ติดสนิทกับพระเยซูขนาดไหน…. ก็ดูได้จากการใช้ชีวิตตามอย่างพระองค์

#​  การรักกันและกัน

เป็นคำสั่งที่ท้าทายการใช้ชีวิตที่เดินตามพระองค์

  ไม่สำคัญว่า ตอนที่คุณมั่งมี  คุณอยู่กับใคร

🌼ที่สำคัญคือ ตอนที่คุณไม่มี  ใครอยู่กับคุณ

🌟 การยึดมั่นในความรักของพระเยซู สร้างความรักกันและกันได้จริง

🎉🎉ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มี    จะมีพี่น้องอยู่กับคุณเสมอ

บทความก่อนหน้านี้055 สดุดี​ 63:1-8
บทความถัดไป057 ลูกา​ 8:11-15

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่