เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 55

สดุดี​ 63:1-8

1 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์

เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์

ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำ

2 เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการ

เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์

3 เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

ริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์

4 เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่

ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์

5 จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศ

และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน

6 เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอน

และใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆ ยาม

7 เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์

8 จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์

พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้

ข้อคิด 🌞🌞

  บทเพลงของดาวิดในตอนนี้  กล่าวไว้ว่า

🌷 สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ดีกว่าชีวิตที่เรามีอยู่

🌷 การได้รู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสุด

🌷 การปกป้องจากพระเจ้าอยู่กับผู้เชื่อเสมอ

วันนี้อย่าเพียงรู้เรื่องพระองค์  แต่จงรู้จักพระองค์

  การรู้จักพระเจ้าคือการพบพระองค์ทั้งในใจและความคิดชีวิตจะได้พักสงบจริง

บทความก่อนหน้านี้054 อพยพ​ 3:11-14
บทความถัดไป056 ยอห์น​ 15:9-17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่