เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 54

อพยพ​ 3:11-14

11 โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใคร? ที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์

12 พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่ นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้

13 โมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไร?’ ข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไร?”

       14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่า เราเป็น3 ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย’ ”

ข้อคิด 🌼🌼

ฝ่ายโมเสส จึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าจึงจะไปเฝ้าฟาโรห์และนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์จึงตรัสว่า

เราจะอยู่กับเจ้าแน่

นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว  เจ้าทั้งหลายจะนำมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้

  จะเป็นเรื่องผิดพลาดมาก

เมื่อคิดว่าการแสวงหาประสบการณ์จากพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

🎉🎉 เช่นเดียวกับโมเสส

เมื่อโมเสสทูลขอ

หมายสำคัญเพื่อทำการใหญ่

**แต่พระเจ้ากลับตอบว่า หน้าที่ของเจ้าคือฟังให้ชัด และกระทำตาม

  ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่พร้อมจะเชื่อฟัง และทำตามพระคำพระเจ้าเสมอ

บทความก่อนหน้านี้053 สดุดี​ 32
บทความถัดไป055 สดุดี​ 63:1-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่