เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 53

สดุดี​ 32

1 บุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับอภัยก็เป็นสุข

คือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลื่อน

2 บุคคลซึ่งพระยาห์เวห์มิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข

คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขา

3 เมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาป1 ร่างกายของข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมไป2

โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำ

4 พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

กำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้ง

5 ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์

และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้

ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาห์เวห์

แล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์

6 เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้จงรักภักดีทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์

ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ ในเวลาน้ำท่วมมาก

น้ำจะไม่มาถึงคนนั้น

7 พระองค์ทรงเป็นที่กำบังของข้าพระองค์

พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากความยากลำบาก

พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลง ฉลองการช่วยกู้

8 เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป

เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่

9 อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจ

ซึ่งต้องติดสายผ่าปากและบังเหียน

มิฉะนั้นมันจะไม่มาใกล้เจ้า

10 อันความทุกข์ของคนอธรรมนั้นมีมาก

แต่ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระยาห์เวห์

11 ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรม จงยินดีในพระยาห์เวห์และจงเปรมปรีดิ์

ทุกท่านผู้มีใจซื่อตรง จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด

ข้อคิด  🌾🌾

  ทุกเรื่องที่ไม่ถูกตามน้ำพระทัย

พระเจ้า ล้วนเป็นความบาป

**  แต่อิทธิพลของโลกทำให้ มองว่า

🍥 ปัญหาและความรับผิดชอบเป็นเหมือนหมาป่า

🍥 ส่วนชีวิตที่สุขสบาย ตามใจตัวเองเป็นเหมือนลูกแกะ

ความคิดแบบนี้มักนำสู่การตกหลุมพรางของบาปได้ง่ายๆ

มุมมองแบบดาวิด  🌻🌻

มีปัญหาต้องคิดแก้ไข

มีความบาปต้องสารภาพกลับใจใหม่กับพระเจ้าเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้052 สุภาษิต​ 14:29-35
บทความถัดไป054 อพยพ​ 3:11-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่