เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 51

สดุดี​ 23

1 พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า ดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2 พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

3 พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม

          เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

4 แม้ข้าพระองค์ จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช

           ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ

เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

          คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์

5 พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์

          ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน

          ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป

          ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์สืบไปเป็นนิตย์

ข้อคิด  🌸🌸

  ดาวิดได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น เมื่อได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆทั้งดีและร้าย

** พระองค์ทรงสร้างชีวิต ผู้เชื่อให้เติบโตผ่านขบวนการไม่ใช่ผ่านแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

  ดาวิดได้กล่าวว่า   

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ใน

พระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

🌸🌸 พระเจ้าไม่เคยบอกเราว่า

ทุกเรื่องจะง่าย   แต่พระองค์ทรงตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอไป 🌷🌷

บทความก่อนหน้านี้050 กิจการ​ 8:26-35
บทความถัดไป052 สุภาษิต​ 14:29-35

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่