เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 50

กิจการ​ 8:26-35

26 แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟีลิปว่าจงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซา​(ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว)

27 ฟีลิปก็ลุกไป และนี่แน่ะ มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่ง เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอป

     และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้น ท่านมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็ม

28 ขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้น ท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่

29 พระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด

30 ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่?”

31 ขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบาย จะเข้าใจได้อย่างไร?” ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่าน

32 พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้

    ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะ

     ลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไร

    ท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้น

33 ในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยาม ท่านไม่ได้รับความยุติธรรม

       ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่าน?

       เพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลก” 

34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใคร เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงคนอื่น? ขอบอกข้าพเจ้าเถิด

35 ฟีลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้น ท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้น

ข้อคิด🍀🍀

ไม่ว่าใครจะมีฐานะศักดิ์ศรี สูงส่งเพียงใด  ทุกคนก็อยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

* * คงมีคำถามว่าใครที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิต

🍎 ข่าวดีคือพระเยซูคริสต์  พระผู้ไถ่บาปที่มาจากสวรรค์ มีฤทธิ์เดชเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้จริง

💮 คนทุกชนชั้นต้องการข่าวดีนี้

🌸🌸 แบบอย่างของฟีลิปสอนเราว่าการช่วยคนให้พบพระคริสต์ไม่ต้องเสียดายเวลา

บทความก่อนหน้านี้049 ฟิลิปปี​ 2:1-4
บทความถัดไป051 สดด23:1-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่