เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 49

ฟิลิปปี​ 2:1-4

1 เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีการปลอบโยนจากความรัก

   มีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณ และมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณา

2 ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน

   มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม

4 อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย

ข้อคิด 🌾🌾

ชีวิตที่ผูกพันกับพระคริสต์ย่อมมีผลชีวิตที่สัมผัสได้..  พระองค์เป็นผู้ทำการภายในใจผู้เชื่อ

🎏🎏เปาโลหนุนใจให้ผู้เชื่อต้องจริงจังกับพระเจ้า

ด้วยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ผู้เชื่อให้ได้

สังคมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเพิ่มพูนการให้เกียรติแก่กันและกันและจะขับไล่ใจหยิ่งยโสออกไป

วันนี้เราต้องตัดสินใจ

ชีวิตที่ให้พระเจ้าสุดจิตสุดใจกับชีวิตที่ให้แบบครึ่งๆกลางๆมีผลลัพธ์แตกต่างกัน☀️

🌸🌸 แต่อยากรู้ว่าคุณได้มุ่งมั่นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือไม่

บทความก่อนหน้านี้048 ปฐมกาล​ 16:7-16
บทความถัดไป050 กิจการ​ 8:26-35

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่