เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 48

ปฐมกาล​ 16:7-16

7 ทูตของพระยาห์เวห์พบหญิงนั้นที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดาร ข้างทางที่จะไปชูร์

8 จึงถามว่าฮาการ์ หญิงคนใช้ของนางซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน?” นางทูลตอบว่าข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้า

   นางซาราย นายของข้าพระองค์

9 ทูตของพระยาห์เวห์จึงกล่าวว่ากลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้บังคับนางเถิด

10 ทูตของพระยาห์เวห์กล่าวแก่หญิงนั้นว่าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วน

11 ทูตของพระยาห์เวห์กล่าวแก่นางอีกว่านี่แน่ะ เจ้ามีครรภ์แล้ว จะคลอดบุตรชาย และจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิชมาเอล 

      เพราะพระยาห์เวห์ทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้า

12 บุตรนั้นจะมีนิสัยเหมือนลาป่า มือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวง และมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา เขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องทั้งปวงของเขา” 13 นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระยาห์เวห์ผู้ตรัสแก่นางว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเห็นข้าพเจ้า

     เพราะนางพูดว่าที่นี่ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าจริงๆ หรือ?” 

14 บ่อน้ำนั้นจึงมีชื่อว่าเบเออลาไฮรอย3  อยู่ระหว่างคาเดชกับเบเรด

15 นางฮาการ์มีบุตรชายกับอับราม อับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮาการ์คลอดนั้นว่าอิชมาเอล

16 เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้น อายุอับรามได้ 86 ปี

ข้อคิด 🌾🌾

พระเจ้าทรงมองดูนางฮาการ์ด้วยความห่วงใย เมื่อนางทุกข์ใจต้องหนีจากนางซาราย

แต่ในท่ามกลางเหตุการณ์อันเลวร้าย  การยอมฟังพระเจ้าเท่านั้นคือกุญแจของคำตอบ

💮💮 ฟังให้ชัดพระสุรเสียงของพระเจ้าแสดงความห่วงใยเสมอ

การยอมจำนนกับพระเจ้าเท่านั้นคือชีวิต ที่พร้อมสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่🎉🎉

บทความก่อนหน้านี้047 :1 พงศ์กษัตริย์​ 19:9-13
บทความถัดไป049 ฟิลิปปี​ 2:1-4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่