เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 45

กิจการ 1:15-26

15 ในเวลานั้นเปโตรยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้อง (ซึ่งอยู่รวมกันประมาณร้อยยี่สิบคน) และกล่าวว่า

16 “นี่แน่ะ พี่น้องทั้งหลาย จำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้โดยปากของดาวิด เกี่ยวกับยูดาสผู้นำทางให้กับพวกที่ไปจับพระเยซู

17 เพราะเขานับยูดาสเข้าในกลุ่มเรา และได้รับส่วนในพันธกิจนี้

18 (คนนี้ได้นำค่าตอบแทนที่ได้จากการอธรรมของตนไปซื้อที่ดิน แล้วก็คะมำตกและแตกกลางลำตัวไส้พุงทะลักออกมาหมด

19 เหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้ ที่ดินแปลงนี้จึงถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่า อาเคลดามา คือนาเลือด)

20 เพราะมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า

ขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่า

และอย่าให้มีใครอยู่ที่นั่น’ 

และ  ขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา’ 

21 เพราะฉะนั้น คนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้าออกท่ามกลางเรา

22 คือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์น จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเรา คนหนึ่งในคนเหล่านี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระองค์

23 เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบารซับบาส ที่มีนามสกุลว่ายุสทัส และมัทธีอัส

24 แล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหน

25 ให้รับส่วนในพันธกิจนี้และรับหน้าที่เป็นอัครทูตแทนยูดาสผู้ทิ้งหน้าที่นี้หันไปสู่ที่ของตนเอง

26 เขาทั้งหลายจึงจับฉลากกัน และฉลากนั้นได้แก่มัทธีอัส เขาจึงได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มอัครทูตสิบเอ็ดคนนั้น

ข้อคิด 🍒🍒

ในคราวนั้นมัทธีอัสถูกเลือกมาแทน

ยูดาส  ในตำแหน่งอัครทูต

  โดยสาวกอธิษฐานและจับฉลากกัน      วิธีการโดยมนุษย์แต่ผลลัพธ์จากพระเจ้า

🍒 ขอบคุณพระเจ้า

วันนี้เราร่วมรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะมีตำแหน่งแต่ด้วยใจที่รักพระเยซู

  คนที่รักพระเยซูแท้จริง จะไม่รู้สึกลำบากใจเมื่อต้องจ่ายราคาเพื่อพระองค์

บทความก่อนหน้านี้044 มัทธิว 14:13-21
บทความถัดไป046 มาระโก​ 10:17-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่