เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟 .

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 44

มัทธิว 14:13-21

13 ​เมื่อพระเยซูทรงทราบแล้ว จึงทรงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่น ไปยังที่สงบตามลำพัง เมื่อฝูงชนทราบ

      เขาทั้งหลายก็ออกจากเมืองต่างๆ เดินตามพระองค์ไป

14 เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชน พระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลาย

      จึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หาย

15 เมื่อเวลาเย็นแล้ว บรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว

     ขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนไปเสียเถิด เพื่อพวกเขาจะไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน

16 พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด

17 พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์มีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่ที่นี่

18 พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด

19 แล้วพระองค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์

     และขอพระพร แล้วทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวก พวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง

20 พวกเขาได้กินอิ่มกันทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองตะกร้าเต็ม

21 คนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่รวมผู้หญิงและเด็ก

ข้อคิด

พันธกิจของพระเยซูคริสต์ก็เกี่ยวกับผู้คนทั้งสิ้น

*   พระองค์ทรงห่วงใยทั้ง กายและวิญญาณ

เมื่อพระเยซูต้องการอาหารเลี้ยงผู้คนมากมาย และสาวกพูดว่า

ที่นี่มีแต่ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัวเท่านั้น

**ดูเหมือนอาหารแค่นี้คงไม่เพียงพอแน่

บ่อยครั้งเช่นเดียวกันเรามักมองงานของพระเยซูด้วยสายตามนุษย์

แท้ที่จริงพระองค์ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณแต่เน้นหัวใจแห่งความเชื่อที่พร้อมมอบถวายกับพระองค์

บทความก่อนหน้านี้043: 2 โครินธ์ 1:3-7
บทความถัดไป045 กิจการ 1:15-26

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่