เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 42

สุภาษิต 4:5-19

5 จงเอาปัญญาและจงเอาความรอบรู้

   อย่าลืมและอย่าหันจากถ้อยคำแห่งปากของพ่อ

6 อย่าทอดทิ้งปัญญา แล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้

    จงรักเธอ แล้วเธอจะคุ้มครองเจ้า

7 จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือ จงเอาปัญญา

    ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้

8 จงตีราคาปัญญาให้สูง แล้วเธอจะยกย่องเจ้า

    เธอจะให้เกียรติเจ้า เมื่อเจ้ากอดเธอไว้

9 เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้า

    จะให้มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีแก่เจ้า

10 ลูกเอ๋ย จงฟังและรับถ้อยคำของข้า

     แล้วปีเดือนแห่งชีวิตเจ้าจะมากมาย

11 ข้าได้สอนเจ้าเรื่องทางแห่งปัญญาแล้ว

      ข้าได้นำเจ้าในหนทางแห่งความเที่ยงธรรม

12 เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง

      และถ้าเจ้าวิ่ง เจ้าจะไม่สะดุด

13 จงยึดคำสั่งสอนไว้ และอย่าปล่อยไป

      จงเฝ้าเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า

14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนอธรรม

      และอย่าเดินในทางของคนชั่ว

15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้น

      เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป

16 เพราะพวกเขานอนไม่หลับ ถ้ามิได้ทำชั่ว

      พวกเขาจะหลับไม่ลง ถ้ามิได้ทำให้คนสะดุด

17 เพราะพวกเขากินอาหารแห่งความโหดร้าย

      และดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณ

18 แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ

      ซึ่งฉายสุกใสยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที่

19 ทางของคนอธรรมก็เหมือนความมืดทึบ

      พวกเขาไม่ทราบว่าสะดุดอะไร

ข้อคิด

สติปัญญาที่ล้ำค่าสุด คือถ้อยคำจากพระวจนะของพระเจ้า

ปัญญาจากพระเจ้า

*  เพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์

*  มองเห็นคุณค่าผู้คน

*  รักคนบาปแต่เกลียดชังความบาป

*   เน้นการถวายเกียรติพระเจ้า

คำเตือน  แม้นมีปัญญาก็อย่าล้อเล่นกับความบาป เป็นอันขาด  เพราะเราจะแพ้แน่นอน

บทความก่อนหน้านี้041 ยอห์น 21:17-25
บทความถัดไป043: 2 โครินธ์ 1:3-7

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่