เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 41

ยอห์น 21:17-25

17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด

18 เราบอกความจริงกับท่านว่า เมื่อท่านยังหนุ่ม ก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนๆ ตามที่ท่านปรารถนา  แต่เมื่อแก่แล้ว ท่านจะเหยียดมือออก และจะมีคนมาคาดเอวของท่าน และพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป

19 (ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใด) เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่าจงตามเรามาเถิด

20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมา (สาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่จะทรยศพระองค์เป็นใคร?”)

21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า คนนี้จะเป็นยังไงบ้าง?”

22 พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมา มันเกี่ยวอะไรกับท่าน? จงตามเรามาเถิด

23 เพราะฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตาย จึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้อง

     พระเยซูไม่ได้ตรัสกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตาย แต่ตรัสว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมา มันเกี่ยวอะไรกับท่าน?”

24 สาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้ และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้  และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริง

25 พระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น

ข้อคิด

พระเยซูไม่ได้มองเปโตรว่าเป็นผู้ล้มเหลว  พระองค์ทรงให้โอกาสและมั่นใจว่า เปโตรจะลุกขึ้นมาใหม่

เช่นกันในชีวิตของเราแต่ละคน

พระเจ้ามองเน้นจุดเด่น.. ข้ามจุดด้อย

จงร่วมรับผิดชอบส่วนที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำ

นั่นคือสิ่งที่ควรจดจ่อ  เพราะเมื่อชีวิตชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น ความมั่นใจในตัวเองก็จะเริ่มมีปัญหาทันที

บทความก่อนหน้านี้040 พระธรรม : สุภาษิต 27:1-10
บทความถัดไป042 สุภาษิต 4:5-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่