เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : สดุดี 46:1-11

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา

    เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป

     แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล

แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนองและฟองฟู

     แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น

มีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายทำให้นครของพระเจ้ายินดี

    คือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด

พระเจ้าสถิตกลางพระนคร นครนั้นจะไม่สั่นคลอน

     พอรุ่งอรุณพระเจ้าจะทรงช่วยนครนั้นไว้

บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน

     พระองค์เปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลายไป

พระยาห์เวห์จอมทัพสถิตกับเราทั้งหลาย

     พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรา

มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระยาห์เวห์

     ว่าพระองค์ทรงทำให้ร้างเปล่าในแผ่นดินโลกอย่างไร

พระองค์ทรงให้สงครามสงบจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

     พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย

     พระองค์ทรงเผาโล่กลมด้วยไฟ

๑๐จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า

       เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติ

       เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก

๑๑ พระยาห์เวห์จอมทัพสถิตกับเราทั้งหลาย

       พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรา

ข้อคิด

พระคำตอนนี้เป็นทั้งถ้อยคำแห่งการหนุนใจและ คำยืนยันความจริงของพระเจ้า

    พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

    จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ  เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก

🎉🎉 มีพระคำพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยปรับแต่งความคิดของเราให้เข้มแข็ง ไม่หลงตามกระแสโลกที่ปฏิเสธพระเจ้า

แล้วเราจะมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกของพระองค์เสมอ

🍀 แต่การพบพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระองค์

      ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  แต่เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ต้องจริงจังแสวงหาพระองค์

🌺เวลาเฝ้าเดี่ยวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ของพวกเราทุกวัน 🌺

บทความก่อนหน้านี้025 1 เปโตร 2:4-10
บทความถัดไป027 เศฟันยาห์ 3:14-20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่