เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : โรม 8:18-27

๑๘ ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคต ๑๙ เพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว คอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ

๒๐ เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น

๒๑ ด้วยมีความหวังว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพ และศักดิ์ศรีแห่งลูกๆ ของพระเจ้า

๒๒ เรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกัน และเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้ ๒๓ และไม่ใช่เท่านั้น แต่เราเองด้วย ผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าจะ

      ทรงให้มีฐานะเป็นบุตร คือที่จะทรงไถ่กายของเรา

๒๔ เพราะว่าเรารอดโดยความหวัง แต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลย ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น

๒๕ แต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็น เราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้น

๒๖ ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร

        แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ

๒๗ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรง

      อธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า  โรม 8:18-27

ข้อคิด 

ความต่างที่สำคัญ ของผู้ไม่เชื่อกับผู้เชื่อ  คือ   เรื่องความหวังของชีวิต

** ชีวิตนิรันดร์  คือ  ความหวังสูงสุดของผู้เชื่อ **

คริสเตียนผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่จะมั่นคงในการรอคอย คำสัญญานี้

🌟   พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ยืนยันว่า

      🌾 พระวิญญาณบริสุทธิ์ สถิตอยู่ภายในชีวิตแล้ว

      🌾 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชูใจเมื่อเราอ่อนกำลัง

      🌾 พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าแทนเรา

💮 มาสร้างความคิดใหม่

                 อย่าชื่นชมยินดีและตื่นเต้นไปกับเทคโนโลยีของโลก   มากกว่าชื่นชมยินดี

                 กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำการในชีวิตเราทุกวัน

           “มีพระคัมภีร์เท่านั้นที่จะชี้นำ  ความจริงในโลกวันนี้และในโลกอนาคต”

บทความก่อนหน้านี้023 โรม 6:11-14
บทความถัดไป025 1 เปโตร 2:4-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่