เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : อิสยาห์ 25:1-9

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

    ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์

    เพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์

    ตามแผนงานอันซื่อสัตย์และแน่นอนที่มีไว้นานแล้ว

เพราะพระองค์ทรงทำให้เมืองกลายเป็นกองขยะ

    ทำให้เมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพัง

    วังของคนต่างด้าวไม่เป็นเมืองอีกต่อไป

    และจะไม่สร้างขึ้นใหม่อีกเลย

เพราะฉะนั้น ประชาชนที่แข็งแรงจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์

     เมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนยากจน

     เป็นที่คุ้มภัยสำหรับคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ

     เป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อน

     เพราะการทำร้ายของคนทารุณก็เหมือนพายุซัดกำแพง

เหมือนความร้อนในที่แห้งแล้ง

     พระองค์ทรงระงับเสียงของคนต่างด้าว

     ร่มเมฆระงับความร้อนอย่างไร

      เสียงเพลงของผู้ทารุณก็เงียบไปอย่างนั้น

บนภูเขานี้ พระยาห์เวห์จอมทัพจะทรงจัดเลี้ยงชนทุกชาติ

     คืองานเลี้ยงด้วยของอ้วนพี และด้วยเหล้าองุ่นที่ตกตะกอนแล้ว

     ด้วยของอ้วนพีมีไขกระดูก และด้วยเหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้ว

และบนภูเขานี้ พระองค์จะทรงทำลาย

     ผ้าที่คลุมอยู่บนชนชาติทั้งหมด

     และผ้าคลุมหน้าที่คลุมประชาชาติทั้งหมด

พระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิตย์

     แล้วพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกใบหน้า

     และจะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลก เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสแล้ว

และในวันนั้น เขาจะกล่าวกันว่า

     ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา เรารอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด

     นี่คือพระยาห์เวห์ เรารอคอยพระองค์

     ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ในความรอดจากพระองค์

ข้อคิด

   🌿 พระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลาที่มืดมิด ?

   🌿 พระองค์ทำอะไรในเวลาที่รอบข้างเต็มด้วยศัตรู ?

เป็นไปได้ที่จะมีคำถามเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต

แต่ท่านอิสยาห์ยืนยันว่า

      พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งหรืออยู่ห่างไกล จากชนชาติของพระองค์เลย  ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว

               กระดูกสันหลังของความเชื่อที่ต้องมี  คือ  ความอดทนและรอคอยเวลาของพระองค์

🌟 ความจริงที่ต้องยอมรับ

            ทุกครั้งของการหลุดพ้นจากภาระหนี้สินหรือปัญหาสุขภาพ  จะมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกับการเจริญในชีวิตจิตวิญญาณด้วย

บทความก่อนหน้านี้021 สุภาษิต 11:23-31
บทความถัดไป023 โรม 6:11-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่