เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : สุภาษิต 11:23-31

๒๓ ความปรารถนาของคนชอบธรรมล้วนแต่ดีเท่านั้น

ความหวังของคนอธรรมคือความพิโรธ

๒๔ บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่ง

บางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสน

๒๕ คนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรือง

คนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทน

๒๖ ประชาชนแช่งผู้กักตุนข้าว

แต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าว

๒๗ คนที่แสวงหาความดี ก็เสาะหาความโปรดปราน

แต่คนที่หาความชั่วร้าย มันก็จะมาหาเขา

๒๘ คนที่วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลาย

แต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว

๒๙ คนที่ทำให้ครอบครัวของตนลำบากจะรับลมเป็นมรดก

และคนโง่จะเป็นคนรับใช้ของคนมีปัญญา

๓๐ ผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิต

คนมีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมาก

๓๑ ดูเถิด ถ้าคนชอบธรรมได้รับผลตอบแทนในแผ่นดินโลก

คนอธรรมและคนบาปจะได้รับมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร

ข้อคิด

  พระคำตอนนี้เตือนใจว่า  อย่ายึดติด และไว้วางใจในความร่ำรวยหรือ สิ่งที่ตัวเองมีเหนือคนอื่น

🌟 คนฉลาดย่อมเข้าใจกฎเกณฑ์นี้

  🌻 ยิ่งแจกจ่ายแก่คนขัดสนก็ยิ่งมั่งคั่ง

  🌻 ยิ่งหวง  สิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสน

หลายครั้งความสุขในใจก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากการเป็นผู้ให้

 เมื่อพระเจ้าประทานพรด้านทรัพย์สินเงินทองให้มากเท่าไร พระองค์ก็คาดหวังให้คุณรับผิดชอบมากเท่านั้น

 

บทความก่อนหน้านี้020 กิจการ 2:1-12
บทความถัดไป022 อิสยาห์ 25:1-9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่