เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : สดุดี 19:1-4

ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า  และพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน   และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน

ถ้อยคำไม่มี วาจาก็ไม่มี    และไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า

ถึงกระนั้น เสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก    และถ้อยคำก็ออกไปถึงสุดปลายพิภพ

      พระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ดวงตะวัน ที่นั้น

ข้อคิด 

🌷 พระเจ้าทรงต้องการสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย   

ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

🌷 พระเจ้าทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย    ผ่านองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ทั้งสองเรื่องมีพยานหลักฐานจริงที่ทุกคนพบเห็นได้

  สิ่งอัศจรรย์จากพระเจ้าเห็นไม่ยากทุกอย่างปรากฏรอบตัวเราแล้ว

        แต่ที่ยากคือ  ชีวิตที่เชื่อฟังพระคำและอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลง

               🌟 อย่าเพียงมุ่งหาชีวิตที่อัศจรรย์   แต่ควรสร้างชีวิตของเราเองให้อัศจรรย์ 🌟

บทความก่อนหน้านี้016 อิสยาห์ 35:1-10
บทความถัดไป018 ปัญญาจารย์ 1:3-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่